Презентация, доклад на тему Презентація на тему Технологія створення тестових завдань

Содержание

Тестування – це метод педагогічної діагностикиРівні засвоєння знань (за Блумом)ЗНАННЯРОЗУМІННЯЗАСТОСУВАННЯАНАЛІЗСИНТЕЗоцінювання

Слайд 1Технологія створення тестових завдань

Технологія створення тестових завдань

Слайд 2Тестування – це метод педагогічної діагностики
Рівні засвоєння знань (за Блумом)ЗНАННЯ
РОЗУМІННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ
АНАЛІЗ
СИНТЕЗ
оцінювання

Тестування – це метод педагогічної діагностикиРівні засвоєння знань (за Блумом)ЗНАННЯРОЗУМІННЯЗАСТОСУВАННЯАНАЛІЗСИНТЕЗоцінювання

Слайд 3ТЕРМІНОЛОГІЯ
Прочитайте текст, виконайте
завдання до нього, які мають лише
один правильний

варіант відповіді

ІНСТРУКЦІЯ

Постукала весна в прозорий кришталь вікон, торкнулася
серця лоскітливим подихом травня й невтримно поманила
в замріянний гай. (2) А в гаю синіми вогниками коливаються
на тонких стебельцях проліски. (3) Схожі вони на бірюзові
намистинки розгублені чиєюсь невинною рукою між
вузеньких листочків боязкої травиці. (4) Може, то безжурний
жайвір бризнув на галявину іскри невичерпного натхнення
чи соромлива синичка розсипала зерна свого співу?

СТИМУЛ, або
КОНТЕКСТ■ Орфографічну помилку допущено в слові

ЗАПИТАННЯ


А замріянний♦
Б безжурний
В невичерпний
Г пестливого

А, Б, В, Г – варіанти

Б, В, Г – дистрактори

А - ключ
ТЕРМІНОЛОГІЯПрочитайте текст, виконайте завдання до нього, які мають лише один правильний варіант відповідіІНСТРУКЦІЯПостукала весна в прозорий кришталь

Слайд 4Правила створення тестових завдань
Кожне завдання має оцінювати досягнення важливої та суттєвої

освітньої цілі.

Персонаж, який розповідає про театр: “На комедії одні виходять – поговорять, поговорять та й підуть; другі ж вийдуть те ж роблять; деколи під музику співають, сміються, плачуть, лаються …” це
А Золотницький (“Хазяїн” І.Карпенка-Карого)
Б Василь (“Маруся” Г.Квітки-Основ’яненка )
В Петро (“Наталка Полтавка” І.Котляревського)
Г Інститутка (“Інститутка” Марка Вовчка)
Д Максим Ґудзь (“Хіба ревуть воли…” П. Мирного)
ЗНО-2009

Правила створення тестових завданьКожне завдання має оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої цілі.Персонаж, який розповідає про театр:

Слайд 5Про київського князя Святослава (“Слово про похід Ігорів”) йдеться в рядку
А

“Великому Хорсові путь перебігав”
Б “Жадоба спробувати Дону великого знамення йому заступила”
В “Підпер гори угорськії своїми залізними полками”
Г “Ізронив злоте слово, з сльозами змішане”
Д “Думкою поле міряє од великого Дону до малого Дінця”
ЗНО-2010
Про київського князя Святослава (“Слово про похід Ігорів”) йдеться в рядкуА “Великому Хорсові путь перебігав”Б “Жадоба спробувати

Слайд 6Правила створення тестових завдань
Кожне тестове завдання має перевіряти відповідний рівень засвоєння

знань, у тому числі вищі когнітивні рівні.
Слова, які по-різному називають той самий предмет, ознаку чи дію називаються
А синоніми
Б омоніми
В антоніми


Правила створення тестових завданьКожне тестове завдання має перевіряти відповідний рівень засвоєння знань, у тому числі вищі когнітивні

Слайд 7Застосування знань
Слово очі утворює нормативне словосполучення із синонімом
А зачинити
Б заплющити
В закрити

Застосування знаньСлово очі утворює нормативне словосполучення із синонімомА зачинитиБ заплющитиВ закрити

Слайд 8Уникнення метамови
Установіть відповідність, утворіть словосполучення
А очі 1. відчиняти
Б пляшку 2. розплющувати
В зошит 3. розгортати
Г

двері 4. роззявляти
Д рот 5. відкорковувати
6. відкривати
Уникнення метамовиУстановіть відповідність, утворіть словосполученняА очі			1. відчинятиБ пляшку		2. розплющуватиВ зошит		3. розгортатиГ двері		4. роззявлятиД рот		5. відкорковувати				6. відкривати

Слайд 9Правила створення тестових завдань
Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не

повинна давати відповідь на інше тестове завдання.
Встановіть відповідність між письменником і назвою його твору
1 Василь Стус А “Жовтий князь”
2 Василь Барка Б “Два кольори”
3 Дмитро Павличко В “Вершники”
4 Іван Драч Г “Сто років, як сконала січ”
Д “Балада про соняшник”

Встановіть відповідність між назвами та героями художніх творів
1 Василь Барка “Жовтий князь” А родина Катранників
2 Іван Багряний Б родина Сірків
3 Улас Самчук “Марія” В родина Половців
ЗНО-2009

Правила створення тестових завданьІнформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати відповідь на інше тестове

Слайд 10Завдання з вибором однієї відповіді
Питання має бути закритим та однозначним
Усі дистрактори

мають бути правдоподібними і однорідними.
Для дистракторів доцільно використовувати поширені помилки, хибні уявлення, твердження, які є вірними для інших запитань.
Уникайте фразування правильної відповіді цитатою з підручника та прикладів з підручника
Усі дистрактори мають бути однакової довжини


Завдання з вибором однієї відповідіПитання має бути закритим та однозначнимУсі дистрактори мають бути правдоподібними і однорідними.Для дистракторів

Слайд 11Багатозначність у питанні
У творі “Маруся Чурай” Ліни Костенко характеристика персонажа
Був молодий

і гарний був на вроду.
І жив, і вмер, як личить козаку.
За те, що він боровся за свободу,
його спалили в мідному бику
стосується
А Григорія Бобренка
Б Северина Наливайка
В Гордія Чурая
Г Мартина Пушкаря
Д Леська Черкеса
ЗНО-2009
Багатозначність у питанніУ творі “Маруся Чурай” Ліни Костенко характеристика персонажа	Був молодий і гарний був на вроду.	І жив,

Слайд 12Малопривабливі дистрактори
Хто з героїв “Слова про похід Ігорів” сказав, що хоче

“списа приломили кінець поля Половецького”?
А Всеволод
Б Ігор
В Гзак
Г Кончак
Д Святослав
ЗНО-2009
Малопривабливі дистракториХто з героїв “Слова про похід Ігорів” сказав, що хоче “списа приломили кінець поля Половецького”?А ВсеволодБ

Слайд 13В основу твору Ліни Костенко “Маруся Чурай” покладено події
А Північної війни

1700-1721 років
Б Наполеонівської навали 1812 року
В російсько-турецької війни 1787-1791 років
Г Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
Д антифеодального повстання, відомого в історії під назвою “Коліївщина”
ЗНО-2010
В основу твору Ліни Костенко “Маруся Чурай” покладено подіїА Північної війни 1700-1721 роківБ Наполеонівської навали 1812 рокуВ

Слайд 14Використовуйте поширені помилки
Граматично правильна відповідь на запитання “Котра година?”
А дванадцять тридцять
Б

половина дев'ятої
В десять хвилин першої
Г без двадцяти десять
Д за п'ять одинадцята
ЗНО-2010
Використовуйте поширені помилкиГраматично правильна відповідь на запитання “Котра година?”А дванадцять тридцятьБ половина дев'ятоїВ десять хвилин першоїГ без

Слайд 15Не можна включати в тест завдання, що містять оцінні судження або

передбачають формулювання з власною думкою з певного питання

“Той, в кого совість як чистий кришталь” є ідеалом автора твору
А “Чого являєшся мені у сні” Івана Франка
Б “Послання до Основ’яненка” Тараса Шевченка
В “Ісаія. Глава 35” Тараса Шевченка
Г “І все-таки до тебе думка лине” Лесі Українки
Д “Всякому місту – звичай і права” Г. Сковороди
ЗНО-2009Не можна включати в тест завдання, що містять оцінні судження або передбачають формулювання з власною думкою з

Слайд 16Усі дистрактори мають бути однакової довжини
Поширеним є речення
А Кілька дівчат почали

співати.
Б Багато вітрів прошуміло над головою
В Марко білим світом нудить.
Г Краєвид був мальовничий.
Д Поле не оране.
Усі дистрактори мають бути однакової довжиниПоширеним є реченняА Кілька дівчат почали співати.Б Багато вітрів прошуміло над головоюВ

Слайд 17Уникайте фраз
Все з вищесказаного
Нічого з вищевказаного
Завжди
Ніколи
Інколи
Ймовірно
Що правильно, КРІМ…
Вибрати НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

Уникайте фразВсе з вищесказаногоНічого з вищевказаногоЗавждиНіколи ІнколиЙмовірноЩо правильно, КРІМ…Вибрати НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

Слайд 18Виходячи з тексту, долю Квітки Цісик НЕ МОЖНА вважати здійсненням американської

мрії, бо
А це поняття означає високий життєвий стандарт і славу, а співачка їх не досягла
Б вона лишалася українкою, байдужою до американських цінностей
В американська мрія передбачає самостійну працю, а Квітка мала підтримку родичів
Г метою її життя стала творчість, а не соціальний статус і матеріальні статки.
ЗНО-2009
Виходячи з тексту, долю Квітки Цісик НЕ МОЖНА вважати здійсненням американської мрії, бо А це поняття означає

Слайд 19Завдання з декількома правильними відповідями
Вкажіть, які три з наведених прикладів є

словосполученнями
А яскраве сонце
Б звучить музика
В сміятися весело
Г хата сниться
Д брат і сестра
Є плисти за течією
Завдання з декількома правильними відповідямиВкажіть, які три з наведених прикладів є словосполученнямиА яскраве сонцеБ звучить музикаВ сміятися

Слайд 20Завдання на встановлення відповідностей
Елементи мають бути подібними як за змістом, так

і за формою
У стовпчиках має бути неоднакова кількість елементів

Установіть відповідності між назвою твору і його жанром
1. «І мертвим, і живим…» А поема
2. «Художник» Б балада
3. «Назар Стодоля» В послання
4. «Причинна» Г повість
Д п’єса
Завдання на встановлення відповідностейЕлементи мають бути подібними як за змістом, так і за формоюУ стовпчиках має бути

Слайд 21Бінарні завдання (Правильно/ Неправильно, Так/Ні)
Не використовувати подвійних заперечень
Уникайте довгих та складних

висловлювань
Бінарні завдання  (Правильно/ Неправильно, Так/Ні)Не використовувати подвійних запереченьУникайте довгих та складних висловлювань

Слайд 22Завдання альтернативного вибору
Вкажіть найбільш ефективний спосіб мотивації дитини
А покарання
Б похвала

Завдання альтернативного вибору	Вкажіть найбільш ефективний спосіб мотивації дитиниА покаранняБ похвала

Слайд 23Завдання відкритого типу
Заповнення пропусків
Короткі відповіді
Есе

Завдання відкритого типуЗаповнення пропусківКороткі відповідіЕсе

Слайд 24Заповнення пропусків
Чим ближчі пропуски, тим складніше завдання
Однакове графічне зображення пробілів
Має бути

наданий відповідний контекст
Заповнення пропусківЧим ближчі пропуски, тим складніше завданняОднакове графічне зображення пробілівМає бути наданий відповідний контекст

Слайд 25Недостатній контекст, невірно зображені та близько розташовані пробіли
Як ________ діти пішли

_ _______.

Недостатній контекст, невірно зображені та близько розташовані пробіли	Як ________ діти пішли _ _______.

Слайд 26Прочитайте текст, виберіть варіант відповіді, у якому містяться слова, пропущені в

цьому тексті:
Ліс був густий. Навіть сонячного (1____) стояли в ньому присмерки. Біля старого (2____) височить мурашник. У (3____) тонко пахло (4____).
А 1 - дня, 2 - пенька , 3 – лісі, 4 – грибами
Б 1 - дня, 2 - пеньку, 3 – лісі, 4 – гриби
В 1 - дню, 2 - пенька, 3 – лісу, 4 – гриби
Прочитайте текст, виберіть варіант відповіді, у якому містяться слова, пропущені в цьому тексті:	Ліс був густий. Навіть сонячного

Слайд 27Короткі відповіді
Конкретні, прямі питання
Уникати питань ДЕ, ЯК, ЧОМУ, КОЛИ без дієслів

дії
Використовуйте дієслова:
Наведіть, назвіть
Опишіть
Поясніть чому
Накресліть схему
Подайте графічне зображення


Короткі відповідіКонкретні, прямі питанняУникати питань ДЕ, ЯК, ЧОМУ, КОЛИ без дієслів діїВикористовуйте дієслова:Наведіть, назвіть ОпишітьПоясніть чомуНакресліть схемуПодайте

Слайд 28Проблеми із ЧОМУ, ДЕ, ЯК

Мій друг мешкає в дорогому елітному приміському

районі Києва
Де живе мій друг? _________________
В дорогому елітному приміському районі
У Києві
В Україні
Проблеми із ЧОМУ, ДЕ, ЯК	Мій друг мешкає в дорогому елітному приміському районі Києва	Де живе мій друг? _________________В

Слайд 29Завдання відкритого типу
Напиши есе на тему: «….»


Завдання відкритого типуНапиши есе на тему: «….»

Слайд 30Декілька простих правил
Чітко сформулюйте питання, переконайтеся, що всім воно зрозуміле
Заздалегідь

підготуйте схему оцінювання
Ознайомте учнів із критеріями оцінювання роботи
Декілька простих правилЧітко сформулюйте питання, переконайтеся, що всім воно зрозуміле Заздалегідь підготуйте схему оцінюванняОзнайомте учнів із критеріями

Слайд 31Оцінювання власного висловлювання
Теза 0-2 б.
Аргументи 0-2 б.
Приклади з літератури чи

мистецтва 0-2 б.
Приклади з історії, суспільно-політичного чи власного життя 0-2 б.
Логічність, послідовність 0-2 б.
Висновки 0-2 б.
Орфографічні та пунктуаційні помилки
Лексичні, граматичні та стилістичні помилки
Оцінювання власного висловлювання Теза 0-2 б.Аргументи 0-2 б.Приклади з літератури чи мистецтва 0-2 б.Приклади з історії, суспільно-політичного

Слайд 32Scholastic Aptitude Test (SAT 1) – тест академічних здібностей
Вербальні запитання перевіряють

Ваші здібності
розуміти та аналізувати те, що Ви читаєте;
розпізнавати речення, які утворюють логічний зміст тексту;
бачити відношення між парами слів.

Scholastic Aptitude Test (SAT 1) – тест академічних здібностей Вербальні запитання перевіряють Ваші здібностірозуміти та аналізувати те,

Слайд 33Scholastic Aptitude Test (SAT 1)
Вербальні секції тесту
Дві 30-хвилинні та одна 15-хвилинна

секції
Наголос у запитаннях робиться на критичному сприйнятті тексту

Scholastic Aptitude Test (SAT 1)Вербальні секції тестуДві 30-хвилинні та одна 15-хвилинна секціїНаголос у запитаннях робиться на критичному

Слайд 34Оскільки його картини представляли спокійний та розкішний ландшафт Середнього Заходу середини

19 ст., Роберт Дункансон ---- тих хто вагався, що переселення було дійсно ----.
(А) переконував ... смішним
(В) відговорював ... необхідним
(С) нагадував ... стрімким
(D) запевняв ... безпечним
(E) доводив ... ризикованим

Оскільки його картини представляли спокійний та розкішний ландшафт Середнього Заходу середини 19 ст., Роберт Дункансон ---- тих

Слайд 35Кожне питання нижче складається з пари двох пов’язаних слів чи фраз,

після яких йдуть ще 5 пар слів чи фраз, позначених літерами від А до Е. Виберіть пару, в якій найкраще виражено такий самий зв’язок, як і в вихідній парі.
ГУМКА : СТОРІНКА
(А) швабра : підлога
(В) губка : мило
(С) ручка : чорнило
(D) цвях : стіна
(E) побілка : пляма

Кожне питання нижче складається з пари двох пов’язаних слів чи фраз, після яких йдуть ще 5 пар

Слайд 36Позначте фразеологічне
сполучення, яке є синонімічним
до фразеологізму збити пиху

під п'ятою

сидіти

сам собі на умі

танцювати під дудку

намилити шию

сміється сонечко

пів на п'яту

Позначте фразеологічне сполучення, яке є синонімічним до фразеологізму збити пихупід п'ятою сидітисам собі на умітанцювати під дудкунамилити

Слайд 372. Позначте фразеологічне сполучення, яке є синонімічним до фразеологізму збити пиху
А

танцювати під дудку
Б під п'ятою сидіти
В намилити шию
Г сам собі на умі

пів на п'яту, сміється сонечко
2. Позначте фразеологічне сполучення, яке є синонімічним до фразеологізму збити пихуА танцювати під дудкуБ під п'ятою сидітиВ

Слайд 38Кластер
Прочитайте слова, виконайте подані після них завдання, які передбачають вибір слова,

що містить певне мовне явище. Оберіть правильні відповіді (їх може бути одна і більше). Правильну відповідь позначте хрестиком Х.

1. легко, 2. просьба, 3. б'єшся, 4. молотьба,
5. доля, 6. друже, 7. юнак, 8. сім’я.

А Позначте слова з пом’якшеними звуками
Б Позначте слова, де букви Ю, Я, Є позначають два звуки
В Позначте слова, де відбувається уподібнення

КластерПрочитайте слова, виконайте подані після них завдання, які передбачають вибір слова, що містить певне мовне явище. Оберіть

Слайд 401. Гірко було батькові, що син робити не хоче, а його

заробленим добром нехтує, сіє грішми як половою
2. Кожен рать повів свою, стрілись вороги в бою.
3. Гетьманський писар носив із собою печать, каламар і перо.
4. Завдяки комп’ютеризації люди зможуть працювати вдома, спілкуючись за допомогою відеофонів.
5. Тепер ти знаєш, почому ківш лиха, як дістається червінець.
6. Родичі з’явилися як сніг на голову.
7. Добрі діти – батькам вінець, а погані діти – кінець.
8. Незважаючи на широту своїх зацікавлень і захоплень, Альфред Нобель устигав контролювати фінансовий стан своєї промислової імперії.

А Позначте речення, у яких вживається фразеологізм
Б Позначте речення, у яких вживаються запозичення
В Позначте речення, у яких вживаються архаїзми
1. Гірко було батькові, що син робити не хоче, а його заробленим добром нехтує, сіє грішми як

Слайд 41Добери умову до тестового завдання
___________________________
А літо, літній, перелітний, влітку
Б старий, старість,

постаритися, постаратися
В океан, океанічний, заокеанський, океанарій
Г лінь, лінивий, полінувався, лінія

Добери умову до тестового завдання ___________________________А літо, літній, перелітний, вліткуБ старий, старість, постаритися, постаратисяВ океан, океанічний, заокеанський,

Слайд 42Добери ключ
Усі слова пишуться через дефіс в рядку:
А українсько/німецький, вічно/зелений, пів/аркуша
Б_________________________________________
В

темно/червоний, кисло/солодкий, вагоно/ремонтний
Г південно/східний, жовто/гарячий,сніжно/білий
Добери ключ Усі слова пишуться через дефіс в рядку:А українсько/німецький, вічно/зелений, пів/аркушаБ_________________________________________В темно/червоний, кисло/солодкий, вагоно/ремонтнийГ південно/східний, жовто/гарячий,сніжно/білий

Слайд 43Добери дистрактори
Усі слова пишуться без м’якого знака в рядку
А тон…ший, буквар…,

майбут…нє
Б
В
Г
Добери дистракториУсі слова пишуться без м’якого знака в рядкуА тон…ший, буквар…, майбут…нєБ В Г

Слайд 44Добери та обґрунтуй Риси характеру гусака-батька (за оповіданням “Гусенятко”)?
А доброта
Б милосердя
В незалежність
Г

любов до дитини
Ґ мудрість


Д співчуття
Е сміливість
Є винахідливість
Ж вправність
З рішучість

Добери та обґрунтуй  Риси характеру гусака-батька (за оповіданням “Гусенятко”)?А добротаБ милосердяВ незалежністьГ любов до дитиниҐ мудрістьД

Слайд 45Завдання відкритого типу
Есе за опорними словами (на етапі рефлексії)
Створення буклета

Завдання відкритого типуЕсе за опорними словами (на етапі рефлексії)Створення буклета

Слайд 46Есе
Пам’ятайте, що ви обмежені обсягом цього аркуша, тому плануйте висловлення заздалегідь!
Пишіть

розбірливо!

ЕСЕ
Ім’я __________________
Дата __________________
Тема есе: Які поезії Лесі Українки вам запам’ятались найбільше
Назва поезії____________________________________________________
Які думки вона у вас викликала____________________________________
_______________________________________________________________
Які почуття ____________________________________________________
_______________________________________________________________
Для мене сьогодні важливим було __________________________________
________________________________________________________________

ЕсеПам’ятайте, що ви обмежені обсягом цього аркуша, тому плануйте висловлення заздалегідь!Пишіть розбірливо!ЕСЕІм’я __________________Дата __________________Тема есе: Які поезії

Слайд 47

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
Українська хата

__________________
__________________
__________________
__________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Українська хата________________________________________________________________________

Слайд 48

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Українська хата
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Українська хата______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Слайд 49 Знання, тільки тоді знання, коли вони набуті зусиллям своєї думки, а

не самою пам'яттю. Л.Толстой
Знання, тільки тоді знання, коли вони набуті зусиллям своєї думки, а не самою пам'яттю. 						Л.Толстой

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть