Презентация, доклад по логопедии на тему Особливості лінгвопатологічної симптоматики порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня

Содержание

Мета дослідженнявивчити особловості лінгвопатологічної симптоматики порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівняПредмет дослідження особливості порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.Об’єкт дослідження імпресивне мовлення

Слайд 1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Луганський національний університет імені

Тараса Шевченка

Магістерська робота за темою:
"Особливості лінгвопатологічної симптоматики порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня»

Виконала: Токаренко М.С.
Керівник:старший викладач кафедри дефектології та психологічної корекції Лазарєва І.А.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Луганський національний університет імені Тараса ШевченкаМагістерська робота за темою:

Слайд 2
Мета дослідження
вивчити особловості лінгвопатологічної симптоматики порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня

у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня
Предмет дослідження
особливості порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.

Об’єкт дослідження
імпресивне мовлення дітей п’ятирічного віку із ЗНМ ІІІ рівня.

Мета дослідженнявивчити особловості лінгвопатологічної симптоматики порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ

Слайд 3
Завдання дослідження:
Вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну і спеціальну літературу для визначення науково-теоретичних

основ і змісту методики констатуючого експерименту.
Провести порівняльний аналіз звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня мовлення і їх однолітків з нормальним мовленнєвим розвитком.
Розробити методичні рекомендації щодо корекції порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня

Завдання дослідження:Вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну і спеціальну літературу для визначення науково-теоретичних основ і змісту методики констатуючого експерименту.Провести

Слайд 4 Методи дослідження:

Теоретичні: аналіз психологічних, логопедичних, медичних, педагогічних, наукових джерел, методичних посібників

для визначення стану і теоретичного обґрунтування проблеми дослідження.

Емпіричні: діагностичні – педагогічний експеримент (констатуючий етап).

Статистичні: статистична обробка результатів експериментальної роботи та їх інтерпретація з метою обґрунтування достовірності та репрезентативності даних констатуючий експерименту.

Методи дослідження: Теоретичні: аналіз психологічних, логопедичних, медичних, педагогічних, наукових джерел, методичних посібників для визначення стану і

Слайд 5
Методики дослідження:
Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического восприятия дошкольников.

— М.: ТЦ Сфера, 2010. — 64 с. У посібнику представлені дослідження фонематичного сприйняття, фонематичного аналізу, звукового синтезу.

Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В. – программа обучения и воспитания детей с ОНР. Представлені прийоми, спрямовані на: впізнавання, розрізнення і порівняння простих фраз; виділення і запам'ятовування певних слів в ряду інших (подібних за звуковим складом, різних за звуковим складом) розрізнення окремих звуків в ряду звуків, потім - в складах і словах (різних за звуковим складом, подібних за звуковим складом). Прийоми допомагають виявити картину володіння фонематичним сприйняттям;

Волкова Г.А. - методика психолого логопед. обследования детей с нарушениями речи..Гвоздев А.Н. Усвоение детьми звуковой стороны русского языка. - в посібнику подані завдання, спрямовані завдання допомагають виявити стан фонематичного аналізу, синтезу і фонематичних уявлень;


Методики дослідження: Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического восприятия дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2010. — 64

Слайд 6
Основна мета дослідження – визначення порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня

у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.


У дослідженні прийняли участь 20 дітей старшого дошкільного віку (5 – 6 років), із них 11 хлопців та 9 дівчат. У складі експериментальної групи було 10 дітей, у котрих є загальне недорозвинення мовлення ІІІ рівня. Контрольну групу склали діти без мовленнєвих порушень.

Основна мета дослідження – визначення порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ

Слайд 7
Завдання дослідження:

Розробити методику, що дозволяє всебічно оцінити

імпресивний рівень мовлення у дітей 5 років з ЗНМ 3 рівня.
Виявити особливості порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня фонетичних процесів у дітей з ЗНМ 3 рівня.
Провести якісний аналіз отриманих результатів.
На основі отриманих результатів розробити напрямки корекційної роботи з дітьми та розробити систему завдань для розвитку, навчання та корекції імпресивного мовлення у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.

Завдання дослідження:	    Розробити методику, що дозволяє всебічно оцінити імпресивний рівень мовлення у дітей 5

Слайд 8
Методика обстеження складалася з 5 завдань.
1. «Спіймай мене, якщо зможеш»

а) виділення звуку з ряду звуків
б) виділення звуку з низки складів
в) виділення звуку з низки слів
2. «Знайди малюнок»Розрізнення слів, близьких по звуковому складу, але різні за змістом, створені задля вивчення сприйняття слів, схожих звучанням
3. «Скажи як я» Запам'ятовування складових рядів, які складаються з 3—4 елементів
4. «Уважні вушка» Виявлення особливостей сформованості фонематичного сприйняття
5. «Знайди помилку» Розрізнення слів у реченні, близьких по звуковому складу, але різні за змістом.
Методика обстеження складалася з 5 завдань.1. «Спіймай мене, якщо зможеш»    а) виділення звуку з

Слайд 9 Критерії оцінювання
Високий рівень (5 -7 балів) – дитині самостійно, без допомоги

дорослого виділяє необхідний звук з ряду звуків, ряду слогів, низки слів, розрізненяє слова, близьких по звуковому складу, але різні за змістом, запам'ятовує складові рядів,, має сфорсоване фонематичне сприйняття, розрізненяє слова у реченні, близькі по звуковому складу, але різні за змістом.

Середній рівень (4 – 5 балів)- дитина відтворює більшу частину запропонованих завдань, подтребує допомоги в окремих випадках, допускає декілька помилок з усіх поданих завдань.

Достатній рівень (3 – 4 бали) – дитина впоралася менш ніж з половиною поданих завдань, у кожному з наданих завдань.

Низький рівень (1-2 бали) – дитина не виділяє звук з поданих звуків, ряду слогів, низки слів, не розрізненяє слова, близьких по звуковому складу, але різні за змістом, не може запамятати складові рядки, не розрізненяє слова у реченні, близьких по звуковому складу, але різні за змістом.

Критерії оцінюванняВисокий рівень (5 -7 балів) – дитині самостійно, без допомоги дорослого виділяє необхідний звук з

Слайд 10
Експериментальна група


Контрольна група

Експериментальна групаКонтрольна група

Слайд 11Експериментальна
Контрольна

ЕкспериментальнаКонтрольна

Слайд 12
Методичні рекомендації щодо корекції порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня

1. Упізнавання немовленнєвих звуків.
2.Розрізнення однакових слів, фраз,звукокомплексів і звуків за висотою, силою, і тембром голосу.
3.Розрізнення слів, близьких по звуковому складу.
4. Диференціація складів.
5. Диференціація фонем.
6. Розвиток навичок елементарного звукового аналізу.

Методичні рекомендації щодо корекції порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня   1. Упізнавання немовленнєвих звуків.

Слайд 13
Проведене дослідження дозволяє зробити висновки: що недостатнє розрізнення фонем на слух

й у вимові, несформованість фонематичних уявлень знижує в дітей готовність до звукового аналізую
В основі порушення лежить недостатня сформованість фонематичного слуху, призначенням якого є впізнавання і розрізнення входять до складу слова фонем, звірення акустичних ознак звуків і виділення фонем. Система фонем виявляється у дитини не повністю сформованою (редукованої) за своїм складом.
Проведене нами обстеження фонематичних процесів показало, що у дітей із ЗНМIII рівня спостерігаються деякі особливості, які відрізняють їх від дітей, розвиток мовлення яких відповідав віковій нормі. У дітей із загальним недорозвиненням мовлення III рівня в більшості випадків відзначається порушення слухового сприйняття, мовленнєвого і фонематичного слуху, а також у цих дітей не сформовані процеси фонематичного аналізу.
Для успішного оволодіння фонетичною стороною мовлення і майбутнього опанування грамотою у дітей із ЗНМIII рівня необхідно розвивати фонематичний слух, а також виправляти звуковимову.


Проведене дослідження дозволяє зробити висновки: що недостатнє розрізнення фонем на слух й у вимові, несформованість фонематичних уявлень

Слайд 14Дякую за увагу!

Дякую за увагу!

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть