Презентация, доклад по логопедии на тему Особливості лінгвопатологічної симптоматики порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня

Презентация на тему Презентация по логопедии на тему Особливості лінгвопатологічної симптоматики порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня, предмет презентации: Педагогика . Этот материал в формате pptx (PowerPoint) содержит 14 слайдов, для просмотра воспользуйтесь проигрывателем. Презентацию на заданную тему можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них, все права принадлежат авторам презентаций и могут быть удалены по их требованию.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Луганський національний університет імені Тараса ШевченкаМагістерська робота за темою:
Текст слайда:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Магістерська робота за темою:
"Особливості лінгвопатологічної симптоматики порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня»

Виконала: Токаренко М.С.
Керівник:старший викладач кафедри дефектології та психологічної корекції Лазарєва І.А.


Слайд 2
Мета дослідженнявивчити особловості лінгвопатологічної симптоматики порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ
Текст слайда:


Мета дослідження
вивчити особловості лінгвопатологічної симптоматики порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня
Предмет дослідження
особливості порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.

Об’єкт дослідження
імпресивне мовлення дітей п’ятирічного віку із ЗНМ ІІІ рівня.


Слайд 3
Завдання дослідження:Вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну і спеціальну літературу для визначення науково-теоретичних основ і змісту методики констатуючого експерименту.Провести
Текст слайда:


Завдання дослідження:
Вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну і спеціальну літературу для визначення науково-теоретичних основ і змісту методики констатуючого експерименту.
Провести порівняльний аналіз звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня мовлення і їх однолітків з нормальним мовленнєвим розвитком.
Розробити методичні рекомендації щодо корекції порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня


Слайд 4
Методи дослідження: Теоретичні: аналіз психологічних, логопедичних, медичних, педагогічних, наукових джерел, методичних посібників для визначення стану і
Текст слайда:

Методи дослідження:


Теоретичні: аналіз психологічних, логопедичних, медичних, педагогічних, наукових джерел, методичних посібників для визначення стану і теоретичного обґрунтування проблеми дослідження.

Емпіричні: діагностичні – педагогічний експеримент (констатуючий етап).

Статистичні: статистична обробка результатів експериментальної роботи та їх інтерпретація з метою обґрунтування достовірності та репрезентативності даних констатуючий експерименту.


Слайд 5
Методики дослідження: Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического восприятия дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2010. — 64
Текст слайда:


Методики дослідження:
Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического восприятия дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2010. — 64 с. У посібнику представлені дослідження фонематичного сприйняття, фонематичного аналізу, звукового синтезу.

Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В. – программа обучения и воспитания детей с ОНР. Представлені прийоми, спрямовані на: впізнавання, розрізнення і порівняння простих фраз; виділення і запам'ятовування певних слів в ряду інших (подібних за звуковим складом, різних за звуковим складом) розрізнення окремих звуків в ряду звуків, потім - в складах і словах (різних за звуковим складом, подібних за звуковим складом). Прийоми допомагають виявити картину володіння фонематичним сприйняттям;

Волкова Г.А. - методика психолого логопед. обследования детей с нарушениями речи..Гвоздев А.Н. Усвоение детьми звуковой стороны русского языка. - в посібнику подані завдання, спрямовані завдання допомагають виявити стан фонематичного аналізу, синтезу і фонематичних уявлень;Слайд 6
Основна мета дослідження – визначення порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ
Текст слайда:


Основна мета дослідження – визначення порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.


У дослідженні прийняли участь 20 дітей старшого дошкільного віку (5 – 6 років), із них 11 хлопців та 9 дівчат. У складі експериментальної групи було 10 дітей, у котрих є загальне недорозвинення мовлення ІІІ рівня. Контрольну групу склали діти без мовленнєвих порушень.


Слайд 7
Завдання дослідження:	    Розробити методику, що дозволяє всебічно оцінити імпресивний рівень мовлення у дітей 5
Текст слайда:


Завдання дослідження:

Розробити методику, що дозволяє всебічно оцінити імпресивний рівень мовлення у дітей 5 років з ЗНМ 3 рівня.
Виявити особливості порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня фонетичних процесів у дітей з ЗНМ 3 рівня.
Провести якісний аналіз отриманих результатів.
На основі отриманих результатів розробити напрямки корекційної роботи з дітьми та розробити систему завдань для розвитку, навчання та корекції імпресивного мовлення у старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.


Слайд 8
Методика обстеження складалася з 5 завдань.1. «Спіймай мене, якщо зможеш»    а) виділення звуку з
Текст слайда:


Методика обстеження складалася з 5 завдань.
1. «Спіймай мене, якщо зможеш»
а) виділення звуку з ряду звуків
б) виділення звуку з низки складів
в) виділення звуку з низки слів
2. «Знайди малюнок»Розрізнення слів, близьких по звуковому складу, але різні за змістом, створені задля вивчення сприйняття слів, схожих звучанням
3. «Скажи як я» Запам'ятовування складових рядів, які складаються з 3—4 елементів
4. «Уважні вушка» Виявлення особливостей сформованості фонематичного сприйняття
5. «Знайди помилку» Розрізнення слів у реченні, близьких по звуковому складу, але різні за змістом.


Слайд 9
Критерії оцінюванняВисокий рівень (5 -7 балів) – дитині самостійно, без допомоги дорослого виділяє необхідний звук з
Текст слайда:

Критерії оцінювання

Високий рівень (5 -7 балів) – дитині самостійно, без допомоги дорослого виділяє необхідний звук з ряду звуків, ряду слогів, низки слів, розрізненяє слова, близьких по звуковому складу, але різні за змістом, запам'ятовує складові рядів,, має сфорсоване фонематичне сприйняття, розрізненяє слова у реченні, близькі по звуковому складу, але різні за змістом.

Середній рівень (4 – 5 балів)- дитина відтворює більшу частину запропонованих завдань, подтребує допомоги в окремих випадках, допускає декілька помилок з усіх поданих завдань.

Достатній рівень (3 – 4 бали) – дитина впоралася менш ніж з половиною поданих завдань, у кожному з наданих завдань.

Низький рівень (1-2 бали) – дитина не виділяє звук з поданих звуків, ряду слогів, низки слів, не розрізненяє слова, близьких по звуковому складу, але різні за змістом, не може запамятати складові рядки, не розрізненяє слова у реченні, близьких по звуковому складу, але різні за змістом.


Слайд 10
Експериментальна групаКонтрольна група
Текст слайда:


Експериментальна група


Контрольна група


Слайд 11
ЕкспериментальнаКонтрольна
Текст слайда:

Експериментальна

Контрольна


Слайд 12
Методичні рекомендації щодо корекції порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня   1. Упізнавання немовленнєвих звуків.
Текст слайда:


Методичні рекомендації щодо корекції порушень звукових характеристик мовлення імпресивного рівня
1. Упізнавання немовленнєвих звуків.
2.Розрізнення однакових слів, фраз,звукокомплексів і звуків за висотою, силою, і тембром голосу.
3.Розрізнення слів, близьких по звуковому складу.
4. Диференціація складів.
5. Диференціація фонем.
6. Розвиток навичок елементарного звукового аналізу.


Слайд 13
Проведене дослідження дозволяє зробити висновки: що недостатнє розрізнення фонем на слух й у вимові, несформованість фонематичних уявлень
Текст слайда:


Проведене дослідження дозволяє зробити висновки: що недостатнє розрізнення фонем на слух й у вимові, несформованість фонематичних уявлень знижує в дітей готовність до звукового аналізую
В основі порушення лежить недостатня сформованість фонематичного слуху, призначенням якого є впізнавання і розрізнення входять до складу слова фонем, звірення акустичних ознак звуків і виділення фонем. Система фонем виявляється у дитини не повністю сформованою (редукованої) за своїм складом.
Проведене нами обстеження фонематичних процесів показало, що у дітей із ЗНМIII рівня спостерігаються деякі особливості, які відрізняють їх від дітей, розвиток мовлення яких відповідав віковій нормі. У дітей із загальним недорозвиненням мовлення III рівня в більшості випадків відзначається порушення слухового сприйняття, мовленнєвого і фонематичного слуху, а також у цих дітей не сформовані процеси фонематичного аналізу.
Для успішного оволодіння фонетичною стороною мовлення і майбутнього опанування грамотою у дітей із ЗНМIII рівня необхідно розвивати фонематичний слух, а також виправляти звуковимову.Слайд 14
Дякую за увагу!
Текст слайда:

Дякую за увагу!


Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть