Презентация, доклад на тему Организация допрофильной подготовки учащихся

Содержание

Школа – це маленька майстерня, де формується думка підростаючої генерації …..Методична проблема школи: «Пошук оптимальних моделей профільної і допрофільної підготовки учнів»

Слайд 1ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У КІРОВСЬКІЙ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ


З ДОСВІДУ РОБОТИ
ЗАСТУПНИКА ДТРЕКТОРА З НВР
ЗАХАРЧУК ЛІДІЇ ПЕТРІВНИ

ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У КІРОВСЬКІЙ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ДОСВІДУ РОБОТИ ЗАСТУПНИКА ДТРЕКТОРА З

Слайд 2Школа – це маленька майстерня, де формується думка підростаючої генерації …..
Методична

проблема школи:
«Пошук оптимальних моделей профільної і
допрофільної підготовки учнів»
Школа – це маленька майстерня, де формується думка підростаючої генерації …..Методична проблема школи: «Пошук оптимальних моделей профільної

Слайд 3Нормативно-правова база допрофільної підготовки учнів
Закон України «Про освіту»;
Закон

України «Про загальну середню освіту»
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25.06.2013 № 344;
Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 № 926;
Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття»;
Національна доктрина розвитку освіти;
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;
Положення про освітній округ;
Методичні рекомендації щодо складення регіональних планів створення освітніх округів, затверджені розпорядження КМУ від 5.09. 2012 № 675-р;
Концепція державної системи професійної орієнтації населення (постанова КМУ від 17.09. 2008 № 842);
Концепція профільного навчання в старшій школі, затвержена Наказом Міністерства освіти і науки від 21.10.2013 № 1456


Нормативно-правова база допрофільної підготовки учнів Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»Національна стратегія розвитку

Слайд 4Допрофільна підготовка учнів
Допрофільна підготовка – це компонент профільного навчання, який здійснюється

в основній школі і покликаний повною мірою забезпечувати реалізацію інтересів, нахилів і здібностей учнів шляхом відповідних змін у завданнях, змісті й організації процесу навчання. Допрофільна підготовка забезпечує наступність між основною та старшою школою, закладає інформаційні та психолого-педагогічні основи для успішного профільного навчання учня і створює передумови для життєвого і професійного самовизначення.
Допрофільна підготовка  учнівДопрофільна підготовка – це компонент профільного навчання, який здійснюється в основній школі і покликаний

Слайд 5Допрофільна підготовка – це система підтримки учнів у визначенні профілю навчання:

Допрофільна підготовка – це система підтримки  учнів у визначенні профілю навчання:

Слайд 8Процес допрофільної підготовки можна розділити на два етапи:
ПЕРШИЙ ЕТАП (5-7-й КЛАСИ)

- це етап формування профільних інтересів учнів. Навчання на цьому етапі повинно формувати пізнавальний інтерес і мотиви пізнання, а також сприяти свідомому вибору учнями рівня навчальної діяльності (достатній, середній, високий, творчий). На цьому етапі важливу роль відіграють різноманітні форми позакласної роботи з предметів: гуртки, турніри, конкурси, олімпіади, вечори тощо.

ДРУГИЙ ЕТАП (8-9-й КЛАСИ) - це етап становлення профільних намірів. Тому тут ще більшого значення набуває реалізація прикладної спрямованості шкільних предметів, різнорівневе вивчення різноманітних предметів, організація самостійної роботи учнів відповідно до їх індивідуальних нахилів. Позакласна робота повинна максимально сприяти професійній орієнтації учнів.

Основною метою цих етапів є досягнення усвідомлення учнем себе як суб'єкта вибору профілю навчання. Якщо підсумком діяльності середньої школи будуть мотиваційна, інформаційна та практична готовність школяра до вибору, то її роботу з допрофільного навчання можна вважати успішною.
Процес допрофільної підготовки можна розділити на два етапи:ПЕРШИЙ ЕТАП (5-7-й КЛАСИ) - це етап формування профільних інтересів

Слайд 9Система допрофільної підготовки передбачає:

Система допрофільної підготовки передбачає:

Слайд 10Форми реалізації допрофільної підготовки
введення курсів за вибором
профільна орієнтація та
інформаційна робота

Форми реалізації допрофільної підготовки введення курсів за виборомпрофільна орієнтація таінформаційна робота

Слайд 11Диференційований підхід та позакласна робота з вивчення предметів сприяє:
формуванню
стійкого
інтересу

до
предмета

розвитку
відповідних
здібностей

орієнтації
на професійну
діяльність

Диференційований підхід та позакласна робота з вивчення предметів сприяє:формуванню стійкого інтересу допредметарозвитку відповідних здібностейорієнтації на професійну діяльність

Слайд 12Щоб зацікавити дітей до вивчення профільних предметів та сприяти розвитку навчально-пізнавальних

інтересів, нахилів і здібностей учнів, вчителі проводять предметні тижні, нестандартні уроки та використовують методи проектів, залучають учнів до міжшкільних факультативів
Щоб зацікавити дітей до вивчення профільних предметів та сприяти розвитку навчально-пізнавальних інтересів, нахилів і здібностей учнів, вчителі

Слайд 13Основні напрямки інформаційного забезпечення допрофільної підготовки

Основні напрямки інформаційного забезпечення  допрофільної підготовки

Слайд 17Пріоритетні напрямки науково-методичного супроводу допрофільної підготовки
Допомога у розробці програм

Пріоритетні напрямки науково-методичного супроводу допрофільної підготовкиДопомога у розробці програм

Слайд 18Заходи, які проводяться в рамках науково-методичного супроводу

Проведення семінарів для вчителів

Навчання кадрів

через систему післядипломної освіти

Публікація матеріалів з допрофільного навчання

Вивчення досвіду педагогів – майстрів профільного навчання


Заходи, які проводяться в рамках науково-методичного супроводуПроведення семінарів для вчителівНавчання кадрів через систему післядипломної освітиПублікація матеріалів з

Слайд 19Проблеми щодо організації допрофільної та профільної підготовки учнів

Ключовий документ структурування змісту освіти - Державний стандарт базової та повної середньої освіти недостатньо висвітлює основні підходи щодо профілізації старшої школи в Україні; на багато питань, що вже назріли, відповідь в цьому документі відсутня;
Не достатньо розроблена на сьогоднішній день і система впровадження допрофільної підготовки з комплексом психолого-педагогічного діагностування, дієвою діагностикою рівня навчальних досягнень учнів основної школи, профконсультаційною психодіагностикою для визначення професійних інтересів і здібностей учнів;
Обмеженість годин варіативної частини навчальних планів основної і старшої школи;
Налагодити більш тісну співпрацю з педагогічними колективами - суб’єктами округу;
Активізувати участь позашкільних навчальних закладів у функціонуванні округу.
Проблеми щодо організації допрофільної  та профільної підготовки учнів      Ключовий документ структурування

Слайд 20Дякую за увагу!

Дякую за увагу!

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть