Презентация, доклад по химии на тему Алкендер (11 класс)

АЛКЕНДЕР – ҚАНЫҚПАҒАН КӨМІРСУТЕКТЕР. АЛЫНУЫ,ФИЗИКАЛЫҚ, ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ.Алкендер – молекула құрамында бір қос байланысы бар, жалпы формуласы СnH2n болатын қанықпаған көмірсутектер. Алкендердің ең қарапайым өкілі – этилен С2Н4.

Слайд 1ПРЕЗЕНТАЦИЯ
АЛКЕНДЕР

ПРЕЗЕНТАЦИЯАЛКЕНДЕР

Слайд 2АЛКЕНДЕР – ҚАНЫҚПАҒАН КӨМІРСУТЕКТЕР. АЛЫНУЫ,ФИЗИКАЛЫҚ, ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ.
Алкендер – молекула құрамында

бір қос байланысы бар, жалпы формуласы СnH2n болатын қанықпаған көмірсутектер. Алкендердің ең қарапайым өкілі – этилен С2Н4.
АЛКЕНДЕР – ҚАНЫҚПАҒАН КӨМІРСУТЕКТЕР. АЛЫНУЫ,ФИЗИКАЛЫҚ, ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ.Алкендер – молекула құрамында бір қос байланысы бар, жалпы

Слайд 3ӨНЕРКӘСІПТЕ
АЛКЕНДЕРДІ АЛУ
ТӘСІЛДЕРІ
ЗЕРТХАНАДА
АЛКАНДАР
КРЕКИНГІ
АЛКАНДАРДЫ
ДЕГИДРИЛЕУ
СПИРТТЕР
ДЕГИДРАТАЦИЯСЫ
ДЕГАЛОГЕНДЕУ
ДЕГИДРО-
ГАЛОГЕНДЕУ

ӨНЕРКӘСІПТЕАЛКЕНДЕРДІ АЛУ ТӘСІЛДЕРІЗЕРТХАНАДААЛКАНДАР КРЕКИНГІ АЛКАНДАРДЫ ДЕГИДРИЛЕУСПИРТТЕР ДЕГИДРАТАЦИЯСЫДЕГАЛОГЕНДЕУДЕГИДРО-ГАЛОГЕНДЕУ

Слайд 4АЛКАНДАР КРЕКИНГІАЛКАН → АЛКАН + АЛКЕН

ҰЗЫН КӨМІРТЕК КІШІ КӨМІРТЕК
ТІЗБЕКТІ ТІЗБЕКТІ


МЫСАЛ:
t=400-700C
С10Н22 → C5H12 + C5H10
декан пентан пентенӨНЕРКӘСІПТЕ АЛЫНУ ЖОЛДАРЫ

АЛКАНДАР КРЕКИНГІ АЛКАН → АЛКАН + АЛКЕН    ҰЗЫН

Слайд 5АЛКАНДЫ ДЕГИДРЛЕУ

АЛКАН → АЛКЕН + СУТЕК

МЫСАЛ:

Ni, t=500C
Н3С - СН3 → Н2С = СН2 + Н2
этан этен
(этилен)


ӨНЕРКӘСІПТЕ АЛЫНУ ЖОЛДАРЫ

АЛКАНДЫ ДЕГИДРЛЕУАЛКАН → АЛКЕН + СУТЕКМЫСАЛ:

Слайд 6СПИРТТЕРДІҢ ДЕГИДРАТАЦИЯСЫ

СПИРТ → АЛКЕН + СУ

МЫСАЛ:

t≥140C,
Н Н Н2SO4(конц.)
Н-С – С-Н → Н2С = СН2 + Н2О
Н ОН этен
(этилен)

ЗЕРТХАНАДА АЛЫНУ ЖОЛДАРЫ

СПИРТТЕРДІҢ ДЕГИДРАТАЦИЯСЫСПИРТ → АЛКЕН + СУМЫСАЛ:      t≥140C,

Слайд 7ДЕГАЛОГЕНДЕУ


МЫСАЛ:

t
Н2С – СН2 + Zn → Н2С = СН2 + ZnBr2
Br Br этен
1,2-дибромэтан (этилен)


ЗЕРТХАНАДА АЛЫНУ ЖОЛДАРЫ

ДЕГАЛОГЕНДЕУМЫСАЛ:

Слайд 8ДЕГИДРОГАЛОГЕНДЕУМЫСАЛ:

спирттік
H H ерітінді
Н-С–С-Н+KOH→Н2С=СН2+KCl+H2O
Н Cl этен
хлорэтан (этилен)

ЗЕРТХАНАДА АЛЫНУ ЖОЛДАРЫ

ДЕГИДРОГАЛОГЕНДЕУ   МЫСАЛ:

Слайд 9Алкендердің физикалық қасиеттері
Алкендер – түссіз, иіссіз заттар. Гомологтардың молекулалық массаларының өсулеріне

байланысты балқу және қайнау температуралары мен тығыздықтары артады. Алкендердің алғашқы үш мүшесі (этен, пропен, бутен) газдар, пентеннен бастап сұйық, ал С18Н36 –дан бастап қатты заттар.
Алкендер судан жеңіл, суда нашар, органикалық еріткіштерде жақсы ериді.
Алкендердің физикалық қасиеттеріАлкендер – түссіз, иіссіз заттар. Гомологтардың молекулалық массаларының өсулеріне байланысты балқу және қайнау температуралары мен

Слайд 10Бірдей молекулалардың үлкен молекулалы заттарға қосылу процесі.
МЫСАЛ: n CH2=CH2

(-CH2-CH2-)n
этилен полиэтилен
(мономер) (полимер)

n – полимеризация дәрежесі, жақша ішіндегі буындардың санын көрсетеді.
-CH2-CH2- структурлық буын

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ РЕАКЦИЯСЫ

Бірдей молекулалардың үлкен молекулалы заттарға қосылу процесі.МЫСАЛ: n CH2=CH2   (-CH2-CH2-)n

Слайд 11
АЛКЕНДЕРДІҢ ЖАНУЫМЫСАЛ:

2С2Н6 + 7О2 4СО2 + 6Н2О

ТОТЫҒУ РЕАКЦИЯСЫ

АЛКЕНДЕРДІҢ ЖАНУЫ МЫСАЛ:      2С2Н6 + 7О2

Слайд 12 ЖҰМСАҚ ТОТЫҒУ – калий перманганатының ерітіндісімен әрекеттесуі
(Е.Е.Вагнер реакциясы)
Н2С=СН2 +

[O] + H2O H2C - CH2
OH OH
этиленгликоль
(этандиол-1,2)
! Қанықпаған көмірсутектердің қысқа байланысқа сапалық реакциясы.

ТОТЫҒУ РЕАКЦИЯСЫ

ЖҰМСАҚ ТОТЫҒУ – калий перманганатының ерітіндісімен әрекеттесуі (Е.Е.Вагнер реакциясы)Н2С=СН2 + [O] + H2O  H2C

Слайд 13Этиленнің қолданылуы

Этиленнің қолданылуы

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть