Презентация, доклад на тему Презентація із зарубіжної літератури на тему Просвітництво. Портрет доби

Презентація із зарубіжної літератури на тему Просвітництво. Портрет доби, предмет презентации: Русский язык. Этот материал в формате pptx (PowerPoint) содержит 24 слайдов, для просмотра воспользуйтесь проигрывателем. Презентацию на заданную тему можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них, все права принадлежат авторам презентаций и могут быть удалены по их требованию.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Презентація теми “Просвітництво”


Слайд 2
Текст слайда:

ТЕМА УРОКУ

Просвітництво як літературна епоха.
Розмаїття виявів літературного життя.
Виникнення та розвиток художніх напрямів, нових жанрів.


Слайд 3
Текст слайда:

Просвітництво як літературна епоха

Епоха іде вперед,
а кожна окрема людина
починає спочатку.
Й. В. Гете


Слайд 4
Текст слайда:

«МІФОЛОГІЧНИЙ РЕАЛІЗМ АНТИЧНОСТІ»

У давні-давні часи, коли на небі жили боги – титани, а світом правив Бог Крон, боги і люди мало відрізнялися один від одного, так як походили від однієї матері Геї-Землі. Боги часто спускалися до людей, а люди жили як боги.
Еллада – скільки чарівної музики чується в цьому слові.
Давня Греція і Давній Рим. Прогулюючись або розмовляючи в саду під деревами, греки і римляни творили свою культуру, філософію, архітектуру й театр, скульптуру та живопис. 15 сторіч античності в історії світової культури – це був час надзвичайного злету. Так що ж таке античність?


Слайд 5
Текст слайда:

АНТИЧНІСТЬ – історичний та культурний спадок Давньої Греції і Давнього Риму (VІІ ст. до н.д – V ст н.д.);
основа, на якій пізніше розвинулася культура Європейських народів.
Головні ознаки Античності:

* виникнення літератури з усного слова;
* боги й людина – два центри античної культури;
* відкриття людини;
* прагнення осмислити світ;
* гармонія поєднання розуму з емоціями;
* перевага громадського над особистим.


Слайд 6
Текст слайда:

«СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ»

  СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СИМВОЛІЗМ V - ХV ст.
  Історична культурна доба. Тисячолітній період в історії європейської культури, проміжний між Античністю та Відродженням. Середньовіччя називали «темними віками». В життя раннього періоду середніх віків були постійні війни, пограбування, набіги. Провідне місце у свідомості людства посідає Абсолют – єдине божество, вище за Людину. Але культура середньовіччя не поступається стародавній культурі. Саме у середні віки деякі народи пережили золотий вік своєї літератури, такі як арабська, іранська, японська, китайська літератури, література Провансу і Київської Русі.


Слайд 7
Текст слайда:

ГОЛОВНІ ОЗНАКИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ:

* особлива роль релігії і церкви;
* нерівномірність літературного розвитку на карті світу ( “золотий вік одних літератур і занепад
інших”);
* наявність латиномовної літератури;

* розквіт фольклору європейських народностей – епоси, едди, саги;
*розвиток рицарської і
* міської літератур;
* анонімність і канонічність * середньовічної
ЛІТЕРАТУРИ.


Слайд 8
Текст слайда:

«ВІДРОДЖЕННЯ»

На зміну середньовіччю прийшло відродження. У 15 ст. воно виникло в Італії, батьківщині античності, а в 15 -16 ст. розповсюдилося в країнах Європи: Іспанії, Нідерландах, Німеччині, Франції, Англії. Французи ці світлі часи називали Ренесансом.
ГОЛОВНІ ОЗНАКИ ВІДРОДЖЕННЯ: 
великі наукові та географічні відкриття;
створення національних держав;
розвиток світової торгівлі;
формування літературних мов, науки;
відродження античної спадщини;
виникнення нової свідомості – гуманізму;
ідеал людини – всебічно розвинена особистість;
провідна тема літератури і мистецтва – людина, її внутрішній світ.


Слайд 9
Текст слайда:

«ІММАНУЇЛ КАНТ»

«Дві речі
тим більше
дивують мене,
чим більше я
думаю про них :
зоряне небо наді
мною і моральний
закон у мені.
Слайд 10
Текст слайда:

«ДУМКА БОККАЛІНІ»

«Там,
де мешкають
невігласи , існують
монархії,
а де розквітла література
і працюють
великі уми,
установлюються
республіки»


Слайд 11
Текст слайда:

ПРОЕКТ

ПРОСВІТНИЦТВО. ПОРТРЕТ ДОБИ
 


Слайд 12
Текст слайда:

ОСНОВНІ МОТИВИ ВИБОРУ ЗАЗНАЧЕНО Ї ТЕМИ  


1. ІДЕЙНО – ЕСТЕТИЧНЕ ТЛО ЕПОХИ .
2. СВІТОЧІ.
3. ПОРТРЕТ ДОБИ.
4. ПРОПАГАНДА КНИГ І ЗНАНЬ – ПРИКМЕТА ЕПОХИ, СТВОРЕННЯ ПЕРШИХ ЕНЦИКЛОПЕДІЙ.
5. ІДЕОЛОГИ І ВИКОНАВЦІ ГРАНДІОЗНОГО ПРОЕКТУ.
ПРОСВІТНИКИ – ЕНЦИКЛОПЕДИСТИ
6.ПРОВІДНІ ІДЕЇ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА В ЛІТЕРАТУРІ.
7.РОЗМАЇТТЯ ПРОЯВІВ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ.
ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ ТА ЖАНРИ.
8.АТЕЇЗМ, АНТИКЛЕРИКАЛІЗМ, ДЕЇЗМ .
9.ОДА ФРІДРІХА ШИЛЛЕРА «ДО РАДОСТІ».
 
АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТУ

« ПРОСВІТНИЦТВО . ПОРТРЕТ ДОБИ.»
 
1.Визначити тему проекту «Просвітництво. Портрет доби.»
2.Визначити мету проекту: «Створити творчу презентацію
літературної епохи.»
3.Завдання учасникам проекту: творчо презентувати
літературну епоху.
4.Вибір учнями тем для проекту.
5.Визначення робочих груп, розподіл обов’язків між
членами групи.


Слайд 13
Текст слайда:

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУ  

 1. Дати загальну характеристику добі ПРОСВІТНИЦТВО.
2. Пояснити суть назви епохи.
3. Зазначити хронологічні рамки епохи.
4. Визначити, за якими напрямами розвивалася література
Просвітництва, які її характерні ознаки.
5. Яким є провідний настрій цієї доби.
6. Визначити комплекс проблем , які хвилювали Просвітників
в першу чергу.
  7. Яку роль у розвитку просвітницьких ідей та ідеалів відіграли
енциклопедисти?
8. Ознайомитися з видатними представниками Просвітництва в
літературі.
9. Самостійна робота в групах.
10.Захист проекту.
11.Оцінювання реалізації мети та завдань проекту.
12.Зміст проекту.


Слайд 14
Текст слайда:

ІДЕЙНО – ЕСТЕТИЧНЕ ТЛО ЕПОХИ  

ПРОСВІТНИЦТВО – від фр.siecle des lumieres – ДОБА СВІТОЧІВ.
Сам корінь слова ”просвітництво”( від ”світло”,”світити”) указує на одну із провідних тем доби.

Джон Локк – англійський філософ. Його робота «Дослід про людський розум» є початком доби просвітництва.
Думка , що релігія («віра»), порівняно з наукою («розумом») втратила можливість бути першою в часи середньовіччя, була важливою і сміливою.

Іммануїл Кант – німецький філософ. Його стаття «Що таке Просвітництво?», яка вийшла через сто літ після початку доби, остаточно утвердила термін ПРОСВІТНИЦТВО.


Слайд 15
Текст слайда:

Слово «розум» в добу Просвітництва стає ключовим у назвах наукових робіт німця Г.Лейбніця «Про розум», француза К. Гельвеція «Критика чистого розуму», у назвах літературних творів О.Грибоєдова «Лихо з розуму» та творах європейських просвітників.
Недаремно , Доба Просвітництва має ще одну назву – «Доба Розуму». Отже, Доба Просвітництва - Доба Світочів. Хто вони,
Світочі Доби Просвітництва?


Слайд 16
Текст слайда:

СВІТОЧІ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА

ПОЕТ
ПРОЗАЇК
ФІЛОСОФ
ДРАМАТУРГ ІСТОРИК
МАТЕМАТИК

ВОЛЬТЕР

Й.В.ГЕТЕ

М. ЛОМОНОСОВ –

Г. СКОВОРОДА

ПОЕТ
ПРОЗАЇК
ДИПЛОМАТ
МІНІСТР
УЧЕНИЙ
НАТУРАЛІСТ
ХУДОЖНИК


ХІМІК
ФІЗИК АСТРОНОМ ФІЛОСОФ
МОВОЗНАВЕЦЬ ПОЕТ ХУДОЖНИК
 


ФІЛОСОФ ПОЕТ ФОЛЬКЛОРИСТ
СПІВАК МУЗИКАНТ ХУДОЖНИК
 
 


Слайд 17
Текст слайда:

ПОРТРЕТ ДОБИ  

1.ІМ’Я - ПРОСВІТНИЦТВО.

 2.МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ – ПЕРЕВАЖНО ЗАХІДНА ЄВРОПА, А ТАКОЖ США.

3.ЧАС ВИНЕКНЕННЯ – НАПРИКІНЦІ ХVІІІ– НА ПОЧАТКУ ХІХ ст.

4.ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ:
БОРОТЬБА С ФЕОДАЛІЗМОМ;
АБСОЛЮТИЗМОМ;
ДУХОВЕНСТВОМ.
5.ГОЛОВНІ ГЕРОЇ ЕПОХИ – ЛЮДИ НАУКИ, МИСТЕЦТВА, ДЕРЖАВНІ ДІЯЧІ – РЕФОРМАТОРИ. ГЕРОЄМ У ТВОРАХ МИСТЕЦТВА СТАЄ ТАКОЖ І ЗВИЧАЙНА ЛЮДИНА, ЯКА ЗОБРАЖУЄТЬСЯ З СИМПАТІЄЮ І ЛЮБОВ’Ю.
 6.ПРИКМЕТА ЕПОХИ:
*ПРОПАГАНДА КНИГ І ЗНАНЬ;
*СТВОРЕННЯ ПЕРШИХ ЕНЦИКЛОПЕДІЙ;
*ПОЯВА ПЕРШИХ ЕНЦИКЛОПЕДИСТІВ.
7. ГОЛОВНА ІДЕЯ ЕПОХИ:
*ЗМІНИТИ ЦЕЙ НЕДОСКОНАЛИЙ СВІТ.


Слайд 18
Текст слайда:

ПРОПАГАНДА КНИГ І ЗНАНЬ – ПРИКМЕТА ЕПОХИ, СТВОРЕННЯ ПЕРШИХ ЕНЦИКЛОПЕДІЙ.

Надзвичайною активністю , різноманітністю була діяльність просвітників.
Вони втілювали свої ідеї в
своїх літературних творах, започаткували журналістику,
створювали школи, відкривали приватні картинні
галереї, систематизували й досліджували експозиції
своїх зібрань, тобто створювали праобраз сучасних музеїв
І арт – галерей, читали лекції, писали наукові праці,
розробляли проекти облаштування держав.

Цікаві факти :

існуючі нині мистецькі колекції паризького Лувру мадридського Прадо та петербурзького Ермітажу були започатковані саме в добу ПРОСВІТНИЦТВА
Але особливу роль грали в цьому французькі просвітники.
Їх з повагою називали енциклопедистами. Хто ж вони такі?
  Енциклопедисти – від давньогрецьких слів «навколо», «бачу, вивчаю, досліджую» і дослівно означає «навчання за всім колом знань». В добу Просвітництва енциклопедистами називали філософів, письменників, політиків, які брали участь у виданні «Енциклопедій».Міністерство народного просвітництва

Вольтер “Орлеанская девственница”

Вольтер “Орлеанская девственница”

Вольтер “Орлеанская девственница”


Слайд 19
Текст слайда:

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ , або тлумачний словник наук ,мистецтв і ремесел видавався протягом 1751 – 1780 рр. і всього налічує 35 томів . Ециклопедія вміщує матеріали , присвячені найрізноманітнішим галузям знань : історії, математиці , філософії , літературознавству тощо. Хто вони ідеологи і виконавці грандіозного проекту?

Перша ЕНЦИКЛОПЕДІЯ


Слайд 20
Текст слайда:

ІДЕОЛОГИ І ВИКОНАВЦІ ГРАНДІОЗНОГО ПРОЕКТУ

ДЕНДІ ДІДРО

ЖАН ЛЕРОН Д’АЛАМБЕР

ШАРЛЬ ЛУЇ МОНТЕСК’Є

ЖАК – ЖАК РУССО

КЛОД АДРІАН ГЕЛЬВЕЦІЙ –

ПОЛЬ АНРІ ГОЛЬБАХ

Вони об’єднали навколо себе найвидатніших учених і письменників того часу налаштованих переважно антиклерикально, антимонархічно.
Найактивнішими у вирішенні цих питань були Д.Дідро і філософ Вольтер.
Про роль у розвитку ідей Просвітництва свідчить той факт, що цю епоху ще називають « Добою Вольтера»

головний редактор відомий французький письменник

французький математик
механік і
філософ – політик

філософ
просвітник
правознавець

французький
письменник
музикант

французький філософ
політик

французький філософ і політик


Слайд 21
Текст слайда:

ПРОВІДНІ ІДЕЇ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА В ЛИТЕРАТУРІ
 
  *Розвіювати темряву незнання й невігластва, просвічувати,
виховувати людину й людство.
*Віра в природжену чи потенційну розумність людини й
людства.
*Оспівування нестримного прагнення людства до пізнання.
І
Д *Ідея рівності від народження всіх без винятку людей.
Е *Ідея національної рівності.
Ї *Ідея освіченого монарха.
*Ідея «природної» людини.

ЩО таке ПРОСВІТНИЦТВО?
ПРОСВІТНИЦТВО – це ідейно – політичний і естетичний рух (доба), важливий етап розвитку європейської ідеології та культури (зокрема, літератури ) наприкінці ХVІІІ– на початку ХІХ ст.

Отже, поняття «просвітництво» має кілька значень:
ідейно – політичний рух ;
ідейно – естетична доба;
літературна – епоха.


Слайд 22
Текст слайда:

РОЗМАЇТТЯ ПРОЯВІВ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ КЛАСИЦИЗМ – виховувати нову людину і змінити світ на краще.

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РЕАЛІЗМ - принцип наслідування природи, її життя і законів.

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ СЕНТИМЕНТАЛІЗМ – відтворити світ почуттів простої людини.
ЛІТЕРАТУРНІ ЖАНРИ
 
ФІЛОСОФСЬКА ПОВІСТЬ
ПОДОРОЖНІ НОТАТКИ
ЕПІСТОЛЯРНИЙ РОМАН (РОМАН ЛИСТУВАННЯ)
МІЩАНСЬКА ДРАМА


Слайд 23
Текст слайда:

АТЕЇЗМ , АНТИКЛЕРИКАЛІЗМ , ДЕЇЗМ

Інколи можна почути ствердження, що просвітники були відвертими атеїстами . Але, щоб остаточно в цьому переконатися, треба спочатку визначитися, що таке атеїзм, антиклерикалізм, деїзм.

НЕОБХІДНО ЧІТКО РОЗРІЗНЯТИ ЦІ ПОНЯТТЯ.

АТЕЇЗМ – заперечення самої ідеї БОГА .

АНТИКЛЕРИКАЛІЗМ - критика релігійної догми , церкви , кліру.

ДЕЇЗМ - учення про те , що БОГ є. Всесвіт створений саме НИМ.

І все таки Іммануїла Канта особливо хвилювало небо і моральний закон його душі. Ісаака Ньютона називали «геніальним інтерпретатором божественного промислу» . Просвітники вірили в те, що ВСЕСВІТ - велетенська загадка, таємниця для людського розуму і
зрозуміти закони краси і гармонії КОСМОСУ просто неможливо.


Слайд 24
Текст слайда:

ОДА ФРІДРІХА ШІЛЛЕРА « ДО РАДОСТІ».

РАДІСТЬ, ГАРНА ІСКРО БОЖА!
НЕСКАЗАННО ЛЮБО НАМ
УВІЙДИ, ЦАРИЦЕ ГОЖА
В ТВІЙ ПРЕСВІТЛИЙ ДИВНИЙ ХРАМ...
Переклад М.Лукаша


Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть