Презентация, доклад по математике на тему Пирамида

Мақсаты:Тікбұрышты параллелепипед туралы білімдерін жүйелей түсіндіру; тік параллелепипед,тік призма,пирамида ұғымдарымен және олармен байланысты биіктік,жағы,төбесі,табаны ұғымдарымен таныстыру;тік параллелепипедті,тік призманы,пирамиданы бейнелеп үйрету.Оқушылардың конструктивті ойлауын дамыту.Оқушыларды ізденімпаздыққа,жауапкершілікке,ұйымшылдыққа, іскерлікке тәрбиелеу.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Параллелепипед. Призма.Пирамида.
Текст слайда:

Параллелепипед. Призма.Пирамида.

Слайд 2
Мақсаты:Тікбұрышты параллелепипед туралы білімдерін жүйелей түсіндіру; тік параллелепипед,тік призма,пирамида ұғымдарымен және олармен байланысты биіктік,жағы,төбесі,табаны ұғымдарымен таныстыру;тік параллелепипедті,тік
Текст слайда:

Мақсаты:

Тікбұрышты параллелепипед туралы білімдерін жүйелей түсіндіру; тік параллелепипед,тік призма,пирамида ұғымдарымен және олармен байланысты биіктік,жағы,төбесі,табаны ұғымдарымен таныстыру;тік параллелепипедті,тік призманы,пирамиданы бейнелеп үйрету.
Оқушылардың конструктивті ойлауын дамыту.
Оқушыларды ізденімпаздыққа,жауапкершілікке,ұйымшылдыққа,
іскерлікке тәрбиелеу.


Слайд 3
Тікбұрышты параллелепипед  Тіктөртбұрыштармен шектелген кеңістіктік денені тікбұрышты параллелепипед деп атаймыз.
Текст слайда:

Тікбұрышты параллелепипед


Тіктөртбұрыштармен шектелген кеңістіктік денені тікбұрышты параллелепипед деп атаймыз.Слайд 4
Төбелер-8
Текст слайда:

Төбелер-8


Слайд 5
12 қыры ұзындығыенібиіктік
Текст слайда:

12 қыры

ұзындығы

ені

биіктік


Слайд 6
Тіктөртбұрыштар6 жағы Қарама қарсы жақтары тең !
Текст слайда:

Тіктөртбұрыштар

6 жағы

Қарама қарсы жақтары тең !


Слайд 7
А В СD1 С1Төбелері - нүктелеріЖақтар – тіктөрбұрыштарҚабырға - кесіндіА1 D В1
Текст слайда:

А

В

С

D1

С1

Төбелері - нүктелері


Жақтар – тіктөрбұрыштар

Қабырға - кесінді

А1

D


В1


Слайд 8
a c V=abcS=2abS=2(a+b+c)L=4(a+b+c)L=4ab Тіктөртбұрышты параллелепипедтің көлеміБетінің ауданыҚабырғаның ұзындығы+2bc+2ac+4b+4c
Текст слайда:

a

c

V=abcS=2ab

S=2(a+b+c)

L=4(a+b+c)

L=4a

b

Тіктөртбұрышты
параллелепипедтің көлемі

Бетінің ауданы

Қабырғаның ұзындығы

+2bc

+2ac

+4b

+4c


Слайд 9
a V=a3S=6a2L=12aКубтің көлеміКуб бетінің ауданыКуб қабырғаларыныңұзындығыa a
Текст слайда:

a

V=a3S=6a2

L=12a

Кубтің көлемі

Куб бетінің ауданы

Куб
қабырғаларының
ұзындығы

a

a


Слайд 10
Қандай заттар тіктөртбұрышты параллелепипедтің формасы түріндеболып табылады?
Текст слайда:

Қандай заттар тіктөртбұрышты параллелепипедтің формасы түрінде
болып табылады?


Слайд 12
1234
Текст слайда:

1

2

3

4


Слайд 13
Қандай геометриялық фигуралар кубтың жақтары болып табылады?
Текст слайда:

Қандай геометриялық фигуралар кубтың жақтары болып табылады?Слайд 14
23
Текст слайда:

2

3


Слайд 15
Призма  Табандары параллель жазықтықтарда жататын тең көпбұрыштардан тұратын,бүйір қырлары табандарына перпендикуляр болатын кеңістіктік денелерді призмалар
Текст слайда:

Призма

Табандары параллель жазықтықтарда жататын тең көпбұрыштардан тұратын,бүйір қырлары табандарына перпендикуляр болатын кеңістіктік денелерді призмалар деп аталады.


Слайд 16
Призманың анықтамасы:А1А2…АnВ1В2Вn– призмаКөпбұрыштар А1А2…Аn и В1В2…Вn – призманың табаңдарыПараллелограммдары А1А2В2В1, А1А2В2В1,… АnА1В1Вn – бүйір жақтарыОтрезки А1В1, А2В2…АnBn
Текст слайда:

Призманың анықтамасы:

А1А2…АnВ1В2Вn– призма
Көпбұрыштар А1А2…Аn и В1В2…Вn – призманың табаңдары
Параллелограммдары А1А2В2В1, А1А2В2В1,… АnА1В1Вn – бүйір жақтары
Отрезки А1В1, А2В2…АnBn – призманың бүйір қабырғалары


Слайд 17
Призмалардың түрлері Алтыбұрышты   Үшбұрышты   Төртбұрышты
Текст слайда:

Призмалардың түрлері

Алтыбұрышты Үшбұрышты Төртбұрышты призма призма призма

Слайд 18
Призманың толық бетінің ауданытолықбүйіртабан
Текст слайда:

Призманың толық бетінің ауданы

толық

бүйір

табан


Слайд 19
Пирамида
Текст слайда:Пирамида


Слайд 20
А1А2АnРА3Көпбұрыш, n-бұрыштардан А1А2…Аn n үшбұрыштардан, құрылғанпирамида деп аталады.ТөбесіРН - пирамиданың биіктігіn-бұрышты пирамида.КөпбұрышА1А2…Аn –пирамиданыңтабаныҮшбұрыштар А1А2Р, А2А3Р т. с.с.
Текст слайда:

А1

А2

Аn

Р

А3

Көпбұрыш, n-бұрыштардан А1А2…Аn
n үшбұрыштардан,
құрылған
пирамида деп аталады.Төбесі

РН - пирамиданың биіктігі


n-бұрышты пирамида.

Көпбұрыш
А1А2…Аn –пирамиданың
табаны

Үшбұрыштар
А1А2Р, А2А3Р т. с.с.
Пирамиданың бүйір жақтары
Кесінділер А1Р, А2Р, А3Р
т.с.с
Бүйір қабырғалары


Слайд 21
Үшбұрышты пирамида – бұл тетраэдрТөртбұрышты пирамида
Текст слайда:

Үшбұрышты пирамида – бұл
тетраэдр

Төртбұрышты
пирамида


Слайд 22
Бесбұрышты пирамидаА1А2АnРА3Алтыбұрыштыпирамида
Текст слайда:

Бесбұрышты
пирамида

А1

А2

Аn

Р

А3Алтыбұрышты
пирамида


Слайд 23
D V=8*4*5=160(см3)А В СD1 С1А1 В1 Параллелепипедті 1 см қабырғасымен бірдей кубиктерден қосты.Ол үшін неше кубик қажет
Текст слайда:

D
V=8*4*5=160(см3)А

В

С


D1

С1

А1В1

Параллелепипедті 1 см қабырғасымен бірдей кубиктерден қосты.
Ол үшін неше кубик қажет болды?


Слайд 24
Осы фигуралардың көлемдерін табыңыз
Текст слайда:


Осы фигуралардың көлемдерін табыңыз


Слайд 25
Тексеру: 1)V=12)V=63)V=84)V=187)V=725)V=86)V=24
Текст слайда:

Тексеру:


1)V=1

2)V=6

3)V=8

4)V=18

7)V=72

5)V=8

6)V=24


Слайд 26
а) Қандай аквариумдардың дайындалуына көп шыңы қажет болды?45см 45см 50см 50см 32см 32см
Текст слайда:


а) Қандай аквариумдардың дайындалуына көп шыңы қажет болды?

45см

45см

50см

50см

32см

32см


Слайд 27
4,8м 10,25м 7,5м
Текст слайда:4,8м
10,25м
7,5мСлайд 28
АА1ВСDEFF1E1D1С1В1Дененің көлемін анықтаңыз, егер АА1=АВ=АF=20см, ВС=12 см, СD=8см.12820201) 203=8000(см3)   V18202) 8*8*20=1280(см3)
Текст слайда:

А

А1

В

С

D

E

F

F1

E1

D1

С1

В1

Дененің көлемін анықтаңыз, егер АА1=АВ=АF=20см,
ВС=12 см, СD=8см.

12

8

20

20


1) 203=8000(см3) V1

8

20

2) 8*8*20=1280(см3) V2

3) 8000 – 1280 = 6720(см3) Vт

Жауабы:
Дененің көлемі 6720(см3)


Слайд 29
Фигураның көлемін анықтау үшін формуланы құрастырыңыз.ycxab1) abx    V12) (a-y)(x-c)b
Текст слайда:

Фигураның көлемін анықтау үшін формуланы құрастырыңыз.
y

c

x

a

b


1) abx V1

2) (a-y)(x-c)b V2

3) abc – (a-y)(x-c)b Vф


Слайд 30
Фигураның көлемін есептеу үшін формуласын құрастырыңыз.xaax1) a3     V1a2) aхх=ах2
Текст слайда:


Фигураның көлемін есептеу үшін формуласын құрастырыңыз.
x

a

a

x


1) a3 V1

a

2) aхх=ах2 V2

3) а3– ах2 Vф


Слайд 31
Фигураның көлемін есептеу үшін формуласын құрастырыңыз.
Текст слайда:

Фигураның көлемін есептеу үшін формуласын құрастырыңыз.


Слайд 32
Үй жұмысыП 17. N274. Фигуралардың моделін жасап әкелу
Текст слайда:

Үй жұмысы

П 17. N274. Фигуралардың моделін жасап әкелу


Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть