Презентация, доклад по физике на тему Нерселердин өз ара аракеттешүүсү.Күч.

нерселердин өз ара аракеттенишүүсү;күч, күчтүн багыты, бирдиги;деформация, анын түрлөрү.Бүгүнкү сабакта

Слайд 1

Тема:
Нерселердин өз ара аракеттешүүсү. Күч

Тема:Нерселердин өз ара аракеттешүүсү. Күч

Слайд 2нерселердин өз ара аракеттенишүүсү;
күч, күчтүн багыты, бирдиги;
деформация, анын түрлөрү.
Бүгүнкү сабакта

нерселердин өз ара аракеттенишүүсү;күч, күчтүн багыты, бирдиги;деформация, анын түрлөрү.Бүгүнкү сабакта

Слайд 3Динамика гректин «динамикос» деген сөзүнөн анган.
лы
Кыргызча «күч» дегенди билгизет.

Кыймылдын ылдамдануусунун пайда

болуу себебин
окутуп үйрөтүүчү механиканын бөлүгү динамика деп
аталат.

Динамика

Динамика гректин «динамикос» деген сөзүнөн анган.лыКыргызча «күч» дегенди билгизет.Кыймылдын ылдамдануусунун пайда болуу себебин окутуп үйрөтүүчү механиканын бөлүгү

Слайд 4Нерселердин өз ара аракеттешүүсү

Нерселердин өз ара аракеттешүүсү

Слайд 5Күч – вектордук чоңдук
Күч – F (эф) деп окулат.
F
нерсе вертикалдуу кыймылдап,

багыты төмөн көздөй
багытталган.

Бир нерсенин экинчи нерсеге жасаган аракети сан жагынан мүнөздөөчү физикалык чондук

Күч – вектордук чоңдукКүч – F (эф) деп окулат.Fнерсе вертикалдуу кыймылдап, багыты төмөн көздөйбагытталган.Бир нерсенин экинчи нерсеге

Слайд 6F – күчтүн аракети астында
топ горизонталдуу

кыймылдап, багыты
оң жакты көздөй багытталган.

Күчтүн багыты

F – күчтүн аракети астында    топ горизонталдуу   кыймылдап, багыты

Слайд 7Бир нерсенин таасири астында башка бир катуу
нерсенин формасынын өзгөрүшү
деформация деп аталат.
«Деформация»

латын сөзү кыргызча формасынын
же өлчөмүнүн өзгөрүшү дегенди түшүндүрөт.

Деформация

Бир нерсенин таасири астында башка бир катуунерсенин формасынын өзгөрүшүдеформация деп аталат.«Деформация» латын сөзү кыргызча формасынын же өлчөмүнүн

Слайд 8толгонуу;
ийилүү;
кысылуу;
созулуу;
жылышуу.
кысылуу
Деформациянын түрлөрү

толгонуу;ийилүү;кысылуу;созулуу;жылышуу.кысылууДеформациянын түрлөрү

Слайд 9созулуу

созулуу

Слайд 10ийилүү

ийилүү

Слайд 11күчтүн чоңдугунан
күчтүн багытынан
күч аракет эткен
чекиттен
Күчтүн аракетинин натыйжасы

күчтүн чоңдугунанкүчтүн багытынанкүч аракет эткен   чекиттенКүчтүн аракетинин натыйжасы

Слайд 12нерселердин өз ара аракеттенишүүсү;
күч, күчтүн багыты, бирдиги;
деформация, анын түрлөрү.
Күтүлүүчү натыйжа.

нерселердин өз ара аракеттенишүүсү;күч, күчтүн багыты, бирдиги;деформация, анын түрлөрү.Күтүлүүчү натыйжа.

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть