Презентация, доклад по физике на тему Инерция.Инерттүүлүк.Нъютондун биринчи закону.

Презентация по физике на тему Инерция.Инерттүүлүк.Нъютондун биринчи закону., предмет презентации: Физика. Этот материал в формате pptx (PowerPoint) содержит 12 слайдов, для просмотра воспользуйтесь проигрывателем. Презентацию на заданную тему можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:Тема:
Инерция. Инерттүүлүк.
Ньютондун биринчи закону


Слайд 2
Текст слайда:

инерция жана инерттүүлүк жөнүндө түшүнүк
аласыңар;
бизди курчап турган айлана-чөйрөдөн инерция
кубулушуна мисалдарды келтирип, алардын
маанисин түшүнөсүңөр;
Ньютондун биринчзакону менен таанышасыңар.

Бүгүнкү сабактын максаты


Слайд 3
Текст слайда:

«Бардык кыймылдап жаткан нерселер кандайдыр бир нерсенин аракетинин
натыйжасында кыймылдашат, аракетсиз кыймыл болбойт» – деп эсептеген»


Слайд 4
Текст слайда:

(1564 - 1642)

«Эгерде телого башка телолор
аракет этпесе, анда алар кыймылга
келбейт, же бир калыптагы кыймылын
сактайт»


Слайд 6
Текст слайда:

Нерсенин тынч абалын же түз сызыктуу кыймылын сактоо кубулушу инерция деп аталат.

Инерция - латын сөзү, кыргыз тилинде кыймылсыздык, аракетсиздик дегенди билдирет.

Инерция


Слайд 7
Текст слайда:

(1643 – 1727)

Ньютондун 1-закону

Нерсеге башка нерселер
аракет кылбаса, ал тынч абалда же түз сызыктуу бир калыпта кыймылда болот.


Слайд 9
Текст слайда:

Нерселердин тынч же бир калыптагы түз сызыктуу кыймыл абалын сактоо касиети инерттүүлүк деп аталат

инерттүү

Инертттүүлүк


Слайд 10
Текст слайда:

Нерсеге аракет этишкен күчтөр бирин-бири компенсациялаганда, же күчтөр тең салмакташканда
нерсе тынч турат.

Нерселер тынч турат


Слайд 11
Текст слайда:

инерция жана инерттүүлүк жөнүндө түшүнүк
алдыңар;
инерция кубулушу менен тааныштыңар;
Ньютондун биринчи закону менен тааныштыңар.

Күтүлүүчү натыйжа


Слайд 12
Текст слайда:

Үйгө тапшырма§13 44-46-бет.

Билимин баалоо.Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть