Презентация, доклад на тему Синтаксисны кабатлау темасына интеллектуаль уен.

Содержание

Туган телем – иркә гөлем, Киңдер сиңа күңел түрем!

Слайд 1
Тел белгече
интеллектуаль уены
(9нчы сыйныф)

Тел белгече интеллектуаль уены (9нчы сыйныф)

Слайд 2
Туган телем – иркә гөлем, Киңдер сиңа күңел түрем!

Туган телем – иркә гөлем, Киңдер сиңа күңел түрем!

Слайд 33балл – тестлар.
4 балл – билгеләмәләрне тәмамларга.
5балл – җөмләләрнең төрен

билгеләргә.
6 балл – тыныш билгеләре.


3балл – тестлар. 4 балл – билгеләмәләрне тәмамларга.5балл – җөмләләрнең төрен билгеләргә.6 балл – тыныш билгеләре.

Слайд 4 Теркәгечле тезмә кушма җөмлә составындагы җөмләләр үзара ...
теркәгечләр катнашыннан башка гына

бәйләнә
тезүче (җыючы, каршы куючы, бүлүче) теркәгечләр ярдәмендә бәйләнә
Теркәгечле тезмә кушма җөмлә составындагы җөмләләр үзара ...теркәгечләр катнашыннан башка гына бәйләнә тезүче (җыючы, каршы куючы, бүлүче)

Слайд 5 Иярченле кушма җөмлә составындагы җөмләләр үзара ...
ияртүле һәм тезүле юл белән

бәйләнгән була
ияртүле юл белән бәйләнгән була
Иярченле кушма җөмлә составындагы җөмләләр үзара ...ияртүле һәм тезүле юл белән бәйләнгән булаияртүле юл белән бәйләнгән була

Слайд 6 Теркәгечсез тезмә кушма җөмләдәге гади җәмләләр үзара ...
санау, каршы кую, бүлү,

җыю интонациясе ярдәмендә теркәлә
санау яки каршы кую интонациясе ярдәмендә теркәлә
Теркәгечсез тезмә кушма җөмләдәге гади җәмләләр үзара ...санау, каршы кую, бүлү, җыю интонациясе ярдәмендә теркәлә санау яки

Слайд 7 Татар телендә иярчен җөмләләрне төркемнәргә ...
теркәгечле яки теркәгечсез булуына карап бүләләр

2) мәгънәсенә һәм төзелешенә карап бүләләр

Татар телендә иярчен җөмләләрне төркемнәргә ...теркәгечле яки теркәгечсез булуына карап бүләләр   2) мәгънәсенә һәм төзелешенә

Слайд 8 Синтетик иярчен җөмләләрне баш җөмләгә бәйләүче чаралар
1) мөнәсәбәтле сүзләр, ияртүче

теркәгеч һәм теркәгеч сүзләр, көттерү интонациясе
2)кушымчалар, бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр, янәшәлек
Синтетик иярчен җөмләләрне баш җөмләгә бәйләүче чаралар1) мөнәсәбәтле сүзләр, ияртүче теркәгеч һәм теркәгеч сүзләр, көттерү интонациясе

Слайд 9 Кемгә әйтсәң , шул барыр.
1)тезмә кушма җөмлә
2)аналитик иярчен ия җөмлә
3)синтетеик иярчен

тәмамлык җөмлә
4) гади җөмлә


Кемгә әйтсәң , шул барыр.1)тезмә кушма җөмлә2)аналитик иярчен ия җөмлә3)синтетеик иярчен тәмамлык җөмлә4) гади җөмлә

Слайд 10 Баланы үзе сизмәслек итеп сынарга кирәк.
1)иярчен вакыт җөмлә
2) иярчен аергыч җөмлә
3)

иярчен рәвеш җөмлә
4) иярчен максат җөмлә


Баланы үзе сизмәслек итеп сынарга кирәк.1)иярчен вакыт җөмлә2) иярчен аергыч җөмлә3) иярчен рәвеш җөмлә4) иярчен максат җөмлә

Слайд 11 Күпер дә артта калды, инешнең чылтыравы да ишетелмәс булды.
1) теркәгечсез тезмә

кушма җөмлә
2) иярченле кушма җөмлә
3) гади җөмлә

Күпер дә артта калды, инешнең чылтыравы да ишетелмәс булды.1) теркәгечсез тезмә кушма җөмлә 2) иярченле кушма җөмлә

Слайд 12 Аналитик иярчен җөмләләрне баш җөмләгә бәйләүче чаралар
1) мөнәсәбәтле сүзләр, ияртүче теркәгеч

һәм теркәгеч сүзләр, көттерү интонациясе
2) җыючы теркәгечләр, кушымчалар, санау интонациясе
Аналитик иярчен җөмләләрне баш җөмләгә бәйләүче чаралар1) мөнәсәбәтле сүзләр, ияртүче теркәгеч һәм теркәгеч сүзләр, көттерү интонациясе 2)

Слайд 13 Саф һава керсен, шуның өчен тәрәзәләрне ачам.
1)иярчен сәбәп җөмлә
2)иярчен вакыт җөмлә
3)иярчен

максат җөмлә
4)иярчен күләм җөмлә


Саф һава керсен, шуның өчен тәрәзәләрне ачам.1)иярчен сәбәп җөмлә2)иярчен вакыт җөмлә3)иярчен максат җөмлә4)иярчен күләм җөмлә

Слайд 14 Җөмлә эчендә нинди тыныш билгесе куелырга тиеш?
Сизелә үтте яшь вакытлар, җитте

гомерем яртысы.
өтер
ике нокта
сызык

Җөмлә эчендә нинди тыныш билгесе куелырга тиеш?Сизелә үтте яшь вакытлар, җитте гомерем яртысы.өтерике ноктасызык

Слайд 15 Дөньяны үзебез күргән кешеләр аркылы карыйбыз ( ) үзебезгә читтән карарга

вакыт юк.
сызык
ике нокта
өтер

Дөньяны үзебез күргән кешеләр аркылы карыйбыз ( ) үзебезгә читтән карарга вакыт юк.сызыкике ноктаөтер

Слайд 16 Синтетик иярченле кушма җөмләләрдә бер генә төрле тыныш билгесе -...
өтер
сызык
ике нокта

куела

Синтетик иярченле кушма җөмләләрдә бер генә төрле тыныш билгесе -...өтерсызыкике нокта куела

Слайд 17 Аналитик иярченле кушма җөмләләрдә ике төрле тыныш билгесе -...
ике нокта куела

өтер һәм ике нокта
сызык һәм ике нокта

Аналитик иярченле кушма җөмләләрдә ике төрле тыныш билгесе -...ике нокта куела өтер һәм ике ноктасызык һәм ике

Слайд 18 Баш җөмләгә үзенең хәбәре составындагы чаралар ярдәмендә ияргән җөмлә...
1)аналитик иярчен җөмлә
2)тезмә

кушма җөмлә
3) синтетик иярчен җөмлә

Баш җөмләгә үзенең хәбәре составындагы чаралар ярдәмендә ияргән җөмлә...1)аналитик иярчен җөмлә2)тезмә кушма җөмлә3) синтетик иярчен җөмлә

Слайд 19 Батыр бер үлә, куркак мең үлә.
1) санау интонациясе;
2) каршы куючы теркәгечләр;
3)

каршы кую интонациясе;
4) җыючы теркәгечләр.


Батыр бер үлә, куркак мең үлә.1) санау интонациясе;2) каршы куючы теркәгечләр;3) каршы кую интонациясе;4) җыючы теркәгечләр.

Слайд 20 Каты яңгыр яуса да , тузан басылмады.
янәшәлек
мөнәсәбәтле сүзләр
кушымча һәм да кисәкчәсе

Каты яңгыр яуса да , тузан басылмады.янәшәлекмөнәсәбәтле сүзләркушымча һәм да кисәкчәсе

Слайд 21
Иярчен җөмлә баш җөмләнең тәмамлыгы урынында килсә, андый җөмлә
иярчен тәмамлык яки

иярчен ия җөмлә
гади җөмлә
иярчен тәмамлык җөмлә

Иярчен җөмлә баш җөмләнең тәмамлыгы урынында килсә, андый җөмләиярчен тәмамлык яки иярчен ия җөмләгади җөмләиярчен тәмамлык җөмлә

Слайд 22 Явым – төшемсез көннәрдә кояш әле матур гына җылыта ( )

ләкин андый җылы көннәр инде бик сирәк була.
1)сызык, чөнки...
2)өтер, чөнки...
3)ике нокта, чөнки...

Явым – төшемсез көннәрдә кояш әле матур гына җылыта ( ) ләкин андый җылы көннәр инде бик

Слайд 23 Ул әтисе чаңгы алу белән мактана.
тыныш билгесе куелмый
өтер
ике нокта
Ул әтисе чаңгы алу белән мактана.тыныш билгесе куелмыйөтерике нокта

Слайд 24Кулланылган материал:


Татар грамматикасы III Синтаксис М.З.Зәкиев, 1999
Презентация 9 ,11 нче сыйныфлар

өчен татар теле дәресләрендә , сыйныфтан тыш чараларда куллану өчен тәкъдим ителә.Эшләде: Нурлат шәһәре 9 нчы урта гомуми белем мәктәбенең
I квалификацион категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы
Мирзаева Ләйлә Хабибулла кызы
2013 нче ел
Кулланылган материал:Татар грамматикасы III Синтаксис М.З.Зәкиев, 1999Презентация 9 ,11 нче сыйныфлар өчен татар теле дәресләрендә , сыйныфтан

Слайд 25Игътибарыгыз өчен рәхмәт!

Игътибарыгыз өчен рәхмәт!

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть