Презентация, доклад на тему Презентація досвіду роботи на тему Вдосконалення форм і методів роботи з обдарованими учнями на уроках української мови та літератури та в позакласній роботі

Презентація досвіду роботи на тему Вдосконалення форм і методів роботи з обдарованими учнями на уроках української мови та літератури та в позакласній роботі, предмет презентации: Разное. Этот материал в формате pptx (PowerPoint) содержит 60 слайдов, для просмотра воспользуйтесь проигрывателем. Презентацию на заданную тему можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:Вдосконалення форм і методів роботи з обдарованими учнями на уроках української мови та літератури

Борисенко Людмила Олександрівна
учитель української мови та літератури
МБЗЗ «Новогригорівська СЗШДС»
Нижньогірського району
Республіка Крим


Слайд 2
Текст слайда:


Епоха, що настала, - епоха змін, інновацій, епоха інтелекту, – диктує свої умови життя, висуває нові вимоги до вчителя української мови та літератури.
Якісно нові зміни в суспільстві переконують, що найбільшою цінністю є неповторна людська особистість з її нахилами, вподобаннями, обдаруваннями.


Слайд 3
Текст слайда:

Актуальні питання:

Які педагогічні технології доцільно обрати для розвитку
обдарованих дітей?


Слайд 4
Текст слайда:

Вирішила спробувати:

Інноваційні технології навчання

Сформувати
творчу
особистість

Творчу співпрацю
вчителя та учнів.


Слайд 5
Текст слайда:

Впроваджую:

Проектні
технологій

Системно - діяльнісний підхід

Text

Text

Дослідницьку діяльність

Інтерактивні технології


Слайд 6
Текст слайда:

Мета роботи з обдарованими дітьми: -розвиток інтелектуальних, творчих здібностей дітей; -забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості учня; -визначення особливостей обдарованості, діагностики обдарованих учнів, психолого-педагогічний супровід; -покращення якості підготовки учнів щодо стандартів освіти; -підвищення результативності олімпіад, конкурсів; визначення умов для профілізації учнів.


Слайд 7
Текст слайда:

Ознаки обдарованого учня :

Само актуалізаця,
самоствердження

Наявність
особистої думки

Інтелектуальна
незалежність

Потреба мати
свій «Я-образ»

Оригінальність

Імпульсивність,
поривчастість

Широта інтересів

Прагнення самостійно
долати труднощі

Вимогливість
до себе


Слайд 8
Текст слайда:

Головні умови ефективної організації роботи зі здібними учнями:

відхід від форм і методів навчання, які гальмують розвиток дитини й не залишають місця вільному вибору видів і методів її самостійної інтелектуально-творчої діяльності

заохочення будь-яких навчальних та творчих успіхів

активне запровадження гуманістичних моделей і технологій спілкування, навчання, виховання


Слайд 9
Текст слайда:

Дидактичні принципи, які сприяють навчанню і вихованню обдарованих учнів

Індивідуалізація і диференціація навчання

Довіра і підтримка

Залучення обдарованих учнів до участі у житті школи


Слайд 10
Текст слайда:

Урок – це одна із форм організації роботи з обдароними дітьми. Цьому сприяє використання різноманітних технологій

технологія розвитку критичного мислення (зацікавити учнів, створити проблемну ситуацію);
проектна технологія (формування навичок дослідницької діяльності та мовленнєвої культури, виховання компетентної особистості);
технологія розвивального навчання (метод творчого самовираження дозволяє розкрити власний потенціал);
особистісно зорієнтоване навчання (врахування особистісних інтересів, досвіду, побажань, думок, переконань, внутрішнього стану учнів);
інтерактивне навчання (постійна, активна, позитивна взаємодія всіх учнів, колективне, групове навчання: учитель і учень – рівноправні суб’єкти навчання);
інформаційні технології та мультимедійні засоби навчання (ІКТ): презентації, публікації, ілюстрації, відеофільми та відеоматеріали.Слайд 11
Текст слайда:

Інтерактивні методи розвитку творчих здібностей учнів

“мікрофон”

незакінчені речення

робота в парах

робота в малих групах

дискусія

рольові ігри

“мозковий штурм”

“карусель”

“акваріум”

“ажурна пилка”

аналіз ситуації

розв’язання проблем


Слайд 12
Текст слайда:

РОБОТА В ГРУПАХ


Слайд 13
Текст слайда:

ЗМІННІ ТРІЙКІ


Слайд 14
Текст слайда:

МЕТОД ПРОЕКТІВ


Слайд 16
Текст слайда:

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ


Слайд 17
Текст слайда:

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ


Слайд 18
Текст слайда:

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ


Слайд 19
Текст слайда:

ДВА – ЧОТИРИ – ВСІ РАЗОМ


Слайд 20
Текст слайда:

ГРА “ТАК” ЧИ “ НІ”


Слайд 21
Текст слайда:

РОБОТА В ГРУПАХ


Слайд 22
Текст слайда:

РОЗПОДІЛЬНИЙ ДИКТАНТ


Слайд 23
Текст слайда:

ДЕРЕВО СПОДІВАНЬ


Слайд 24
Текст слайда:

Методи і форми

бесіда
диспут
тематична розповідь
рольова гра
"асоціативне сонечко"
"читання з маркуванням тексту"
"відкритий мікрофон"
"метод проект"
"пошуковий"
"знаємо - хочемо дізнатись - дізналися"
вікторини
кросворди
конкурс малюнків
"поетична хвилинка"
"музична пауза"


Слайд 25
Текст слайда:

Алгоритм роботи вчителя з обдарованою дитиною на уроках української мови

1. Самоосвіта вчителя.
2. Детальне вивчення програми.
3. Складання плану роботи з обдарованою дитиною.
4. Вивчення недоліків у навчанні.
5. Поглиблене вивчення теоретичного матеріалу.
6. Виконання практичних завдань за вивченим матеріалом.
7. Самостійне опрацювання додаткових джерел.


Слайд 26
Текст слайда:

Алгоритм роботи вчителя з обдарованою дитиною на уроках української літератури

1. План роботи.   
2. Опрацювання критичного матеріалу:
вивчення біографії письменника;
складання  хронологічної  таблиці  життєвого  і  творчого шляху письменника;
 обирання цікавого матеріалу, фактів;
написання реферату.

3. Вивчення творчості письменника:
ознайомлення з текстовим матеріалом;
аналіз прочитаного твору;
порівняльна характеристика образів героїв твору;
виписування цитат до образів;
аналіз використаних описів у творі;
складання плану твору;
аналіз художніх засобів, використаних у творі.


Слайд 27
Текст слайда:


9. Виконання завдань з розвитку мовлення:
  - написання лінгвістичних казок;
  - написання творів різних типів;
  - складання творчих завдань з розвитку мовлення;
  - складання діалогів.
10. Створення презентації з теми.
11. Аналіз виконаної роботи (самоосвітньої діяльності), усунення помилок, наведення власних прикладів.
12. Контрольна робота за темою.
13. Аналіз контрольної роботи.

8. Виконання творчих завдань: - складання ребусів; - складання кросвордів; - складання цікавих завдань; - складання тестових завдань


Слайд 28
Текст слайда:

4. Ознайомлення з іншими творами письменника (читання, аналіз).
5. Виконання творчих завдань:
складання кросвордів до творчості письменника;
складання кросвордів до вивчених творів;  
створення презентації  життєвого і творчого шляху письменника, творів;
складання словничка невідомих слів до твору.

6. Опрацювання матеріалу з теорії літератури.
7.Виконання   практичних   завдань   з   теорії   літератури   (наведення прикладів з різних творів).
8. Написання твору за творчістю вивченого письменника.
9. Захист творчої роботи.


Слайд 29
Текст слайда:

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ


Слайд 30
Текст слайда:

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ


Слайд 31
Текст слайда:

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ


Слайд 32
Текст слайда:

Позакласна робота щодо виявлення та розвитку творчих здібностей учнів:

підготовка і участь учнів в олімпіадах, конкурсах з української мови та літератури

участь у гуртках, факультативах

робота над проектом

дослідницька робота в МАН

участь в інтелектуальних іграх

участь в Інтернет-олімпіадах

участь у науково-практичних конференціях


Слайд 37
Текст слайда:

Конкурс декламаторів творів Т.Г.Шевченка


Слайд 45
Текст слайда:

Творчі роботи учнів з опрацьованого в ході методу
“ажурної пилки” матеріалу з теми “НЕ і НІ з прислівниками”
Слайд 46
Текст слайда:

Ой, що я можу розказати… Позакласні заходи

ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ


Слайд 47
Текст слайда:

День рідної мови


Слайд 48
Текст слайда:

ВЕЛИКДЕНЬ


Слайд 51
Текст слайда:

МАСЛЯНА


Слайд 53
Текст слайда:

ГРА «Найрозумніший»

ДИСКУСІЯ


Слайд 55
Текст слайда:

Тиждень української мови та літератури


Слайд 56
Текст слайда:

Ребуси, кросворди,завдання


Слайд 58
Текст слайда:

«Пам’ятайте, що радість успіху – це могутня емоційна сила, від якої залежить бажання дитини бути хорошою. Турбуйтесь про те, щоб ця внутрішня сила дитини ніколи не вичерпувалася. Якщо її немає, не допоможуть ніякі педагогічні хитрощі».

В. О. СухомлинськийСлайд 59
Текст слайда:


Дякую за увагу!


Слайд 60
Текст слайда:

Список використаних джерел: Література:

1. Чернишова Д. Організація роботи з обдарованими учнями // Обдарована дитина. - 2001. - №7.

2. Хохліна О. Методика формування загальних інтелектуальних здібностей дитини // Практична психологія і соціальна робота. - 2000. - №6.

3. Анджейчак А. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості дитини в освітньо-виховних закладах // Обдарована дитина. - 2000. - №5.

4. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів // Управління школою. - Харків, 2005.Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть