Презентация, доклад Татар телендә сыйфатлар ясалышы

Фәнни эшнең максаты: Сыйфат ясалышы турында гомуми төшенчә алып, 8нче сыйныф дәреслегендә бирелгән сүзлек составындагы сыйфатларны ясалышын өйрәнү һәм анализлау.

Слайд 1"Сыйфатларның ясалышы".


Слайд 2Фәнни эшнең максаты:
Сыйфат ясалышы турында гомуми төшенчә алып, 8нче сыйныф

дәреслегендә бирелгән сүзлек составындагы сыйфатларны ясалышын өйрәнү һәм анализлау.

Фәнни эшнең максаты: Сыйфат ясалышы турында гомуми төшенчә алып, 8нче сыйныф дәреслегендә бирелгән сүзлек составындагы сыйфатларны ясалышын

Слайд 3Актуальлеге
Тема бик актуаль, чөнки моңача бу материалны беркем дә аерып өйрәнмәгән,

һәм бу дәреслектә сыйфатларның нинди ысул белән ясалганын кайсылары күбрәк кулланылганын күрсәтү дә яңа эш булып тора.

Актуальлеге	Тема бик актуаль, чөнки моңача бу материалны беркем дә аерып өйрәнмәгән, һәм бу дәреслектә сыйфатларның нинди ысул

Слайд 4 Сыйфатларның ясалышы.
Татар тел белемендә сыйфатларның 3 төрле ысул белән ясалганлыгы

билгеле.
Морфологик ысул
Сүз кушу ысулы
Морфологик-синтаксик ысул
(конверсия)

Сыйфатларның ясалышы.Татар тел белемендә сыйфатларның 3 төрле ысул белән ясалганлыгы билгеле.Морфологик ысул Сүз кушу ысулы Морфологик-синтаксик

Слайд 5Исемнән сыйфат ясаучы кушымчалар
 

-лы/-ле тозлы, гаепле
-сыз/-сез балсыз, гаепсез
-гы/-ге ;-кы/-ке

кышкы, язгы
-лык/-лек  еллык керем
-чан/-чән  сугышчан,эшчән
-даш/-дәш  аваздаш, тиңдәш
-сыл/-сел –  сусыл
-лач/-ләч – йонлач, итләч
-чак/-чәк  басымчак
Исемнән сыйфат ясаучы кушымчалар -лы/-ле  тозлы, гаепле-сыз/-сез балсыз, гаепсез-гы/-ге ;-кы/-ке кышкы, язгы-лык/-лек  еллык керем-чан/-чән  сугышчан,эшчән-даш/-дәш  аваздаш,

Слайд 6Фигыльдән сыйфат ясагыч кушымчалар

-ык/-ек ватык арба

-гыч/-геч ялыктыргыч эш


-ыч/-еч кызганыч кеше
Фигыльдән сыйфат ясагыч кушымчалар-ык/-ек ватык арба-гыч/-геч ялыктыргыч эш -ыч/-еч кызганыч кеше

Слайд 7Алынма сүзләрдән сыйфатлар ясалышы
Рус алынмалары
ик:  фонетик закончалык;
-ив: актив

эшчәнлек;
-ль, -аль,
-ональ: муниципаль милек;
-он:  традицион караш;
–ет: конкрет эшчәнлек,
-ар: популяр китап, элементар сорау.

Гарәп алынмалары

мәдәни, гомуми, әдәби, гыйльми, тарихи, икътисади, рухи
-ый (къ, гъ авазын белдерү өчен)
хокукый, иҗтимагый, табигый 


Искәрмә Хосусый

Алынма сүзләрдән сыйфатлар ясалышы  Рус алынмаларыик:  фонетик закончалык;-ив: актив эшчәнлек;-ль, -аль, -ональ: муниципаль милек;-он:  традицион караш;–ет: конкрет

Слайд 8Сүз кушу ысулы белән сыйфат ясалышы.
Сүз кушу, ягъни синтаксик ысул

белән парлы, кушма, тезмә сыйфатлар ясала
Сүз кушу ысулы белән сыйфат ясалышы. Сүз кушу, ягъни синтаксик ысул белән парлы, кушма, тезмә сыйфатлар

Слайд 9Парлы сыйфатлар ясалышы 
язгы-көзге  пальто,

исәпле-хисаплы  килешү, 
йортсыз-җирсез кеше,  
иске-москы киемнәр, 
аклы-каралы;
 юл-юл, дулкын-дулкын, буй-буй,
баскыч-баскыч 
Парлы сыйфатлар ясалышы   язгы-көзге  пальто,   исәпле-хисаплы  килешү,   йортсыз-җирсез кеше,

Слайд 10беркатлы кеше,  күпкырлы 
хезмәт,  эчкерсез кеше
алмачуар , тимеркүк
халыкара хәл,  шәһәрара 
транспорт
Кушма һәм тезмә

сыйфатлар ясалышы
беркатлы кеше,  күпкырлы хезмәт,  эчкерсез кешеалмачуар , тимеркүк халыкара хәл,  шәһәрара транспортКушма һәм тезмә сыйфатлар ясалышы

Слайд 11җебегән, булган, укыган 
авыру кеше, уяу кеше,  калку урын,
җитү кыз , бөркү һава,

тынчу һава
ярсу йөрәк , кызу җәй 
өндәү җөмлә, яңгырау аваз, саңгырау аваз 

Морфологик-синтаксик ысул белән сыйфат ясалышы (конверсия)

җебегән, булган, укыган авыру кеше, уяу кеше,  калку урын,җитү кыз , бөркү һава, тынчу һаваярсу йөрәк , кызу җәй өндәү җөмлә, яңгырау аваз, саңгырау аваз Морфологик-синтаксик ысул белән

Слайд 12-лы-ле кушымчасы белән 41сыйфат 24,69 %
-сыз-сез кушымчасы белән 1 сыйфат 0,6

%
-гы/ -ге; -кы-ке  кушымчасы  белән 7 сыйфат 4,2 %
-лык-лек кушымчасы белән 1сыйфат ( онытмаслык) 0,6 %
-чан/-чән кушымчасы белән 4 сыйфат 2,4 %
-даш-дәш кушымчасы белән бер дә юк
-сыл/-сел кушымчасы белән 3 сыйфат 1,8 %
-лач/-ләч кушымчасы белән 1 сыйфат 0,6%
-ык/-ек кушымчасы белән 3сыйфат 1,8 %
-ыч/-еч кушымчасы белән 1 сыйфат 0,6 %
-гыч/-геч кушымчасы белән 2 сыйфат 1,2%
-чак/-чәк, -чык/-чек  3 сыйфат 1,8%
-ик; -ив: -ль, -аль, -ональ;-он; –ет;  -ар; кушымчалы алынма сыйфатлар сүзлек составында бөтенләй юк.
Ә менә гарәп теленнән кергән сүзләрдән –и  кушымчасы белән ясалган 10 сыйфат бирелгән 6,2 %
конверсия юлы белән -у/-ү  кушымчалы исем фигыльдән ясалган  4 сыйфат 2,4% бирелгән.
Шулай ук бу сүзлек составына 2 тезмә сыйфат, 2 кушма сыйфат һәм 61 тамыр сыйфат кергән.

Тикшерү нәтиҗәләре

-лы-ле кушымчасы белән 41сыйфат 24,69 %-сыз-сез кушымчасы белән 1 сыйфат 0,6 %-гы/ -ге; -кы-ке  кушымчасы  белән 7

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть