Презентация, доклад по крымскотатарскому языку на тему Муреккеп джумле (5 класс)

Лугъат иши: Адий джумле-Баш азалары-Муптеда-Хабер-Муреккеп джумле-Экинджи дередже азалары-

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Ноябрьнинъ йигирим секизи. Сыныф иши.Мевзу. Муреккеп джумле.
Текст слайда:

Ноябрьнинъ йигирим секизи. Сыныф иши.

Мевзу. Муреккеп джумле.


Слайд 2
Лугъат иши: Адий джумле-Баш азалары-Муптеда-Хабер-Муреккеп джумле-Экинджи дередже азалары-
Текст слайда:

Лугъат иши:
Адий джумле-
Баш азалары-
Муптеда-
Хабер-
Муреккеп джумле-
Экинджи дередже азалары-Слайд 3
Суаллер:
Текст слайда:

Суаллер: Джумле деп неге айтамыз? Джумле неден тизиле?
Джумленинъ насыл азаларыны билесиз?
Муптеда нени бильдире ве насыл суальге джевап бере?
Хабер нени бильдире ве насыл суальге джевап бере?
Муптеда ве хаберге нени тешкиль эте?
( джумленинъ грамматик негизин)


Слайд 4
Шу йылы къар номай ягъды. Къатты сувукълар олды.Пек чокъларнынъ инджир тереклери сувукътан гъайып олды.Шу йылы къар номай
Текст слайда:

Шу йылы къар номай ягъды.
Къатты сувукълар олды.
Пек чокъларнынъ инджир тереклери сувукътан гъайып олды.

Шу йылы къар номай ягъды, эм де къатты сувукълар олды, пек чокъларнынъ иджир тереклери сувукътан гъайып олды.


Слайд 5
Лексик мешгъулиетСёзлернинъ манасыны анълатынъыз:- номай- гъайып олмакъ-къатты сувукъ
Текст слайда:

Лексик мешгъулиет
Сёзлернинъ манасыны анълатынъыз:
- номай
- гъайып олмакъ
-къатты сувукъ


Слайд 6
Берильген джумлелерде баш ве экинджи дередже азаларыны къайд этинъиз (агъзавий) Кузь кельди. Багъчалар сарарды. Ел четинде, дерелерде,
Текст слайда:

Берильген джумлелерде баш ве экинджи дередже азаларыны къайд этинъиз (агъзавий)

Кузь кельди. Багъчалар сарарды. Ел четинде, дерелерде, тепелерде ешиль чалылар къызардылар.


Слайд 7
Адий джумледе бир грамматик негизи ола. Муреккеп джумледе исе – эки, учь, ве зияде грамматик
Текст слайда:

Адий джумледе бир грамматик негизи ола. Муреккеп джумледе исе – эки, учь, ве зияде грамматик негизлери ола билир.


Слайд 8
Адий джумлелер муреккеп джумледе интонация ве багълайыджылар ярдымынен багъланып келирлер. Языда муреккеп джумле теркибинде адий джумлелер бири
Текст слайда:


Адий джумлелер муреккеп джумледе интонация ве багълайыджылар ярдымынен багъланып келирлер. Языда муреккеп джумле теркибинде адий джумлелер бири биринден виргульнен айырылалар.

Меселя: 1) Куньбатты, денъизде рузгяр котерильди.
2) Куньбатты, ве денъизде рузгяр котерильди.
 


Слайд 9
Нетидже:- джумленинъ теркибинде эки я экиден зияде адий джумле олса – бу муреккеп джумледир.-адий джумлелер муреккеп джумледе
Текст слайда:

Нетидже:
- джумленинъ теркибинде эки я экиден зияде адий джумле олса – бу муреккеп джумледир.
-адий джумлелер муреккеп джумледе интонация ве багълайыджылар ярдымынен багъланып келирлер.
-языда муреккеп джумле теркибиндеки адий джумлелер бири биринден виргульнен айырылалар.


Слайд 10
Вазифе: бир къысымы язылгъан, экинждисини тапмакъ керек. Къушнынъ да.....
Текст слайда:

Вазифе: бир къысымы язылгъан, экинждисини тапмакъ керек.

Къушнынъ да..... алтын билезликтир.
Халкъ юрьген .... къанатсыз къуш.
Билим къазаны... яманлыкътан къуветлидир.
Достсуз адам... ёлдан юрь.
Яхшылыкъ... отсуз- оджакъсыз янар.
Зенаат... тувгъан ювасы бар.


Слайд 11
Къушнынъ да тувгъан ювасы бар.Халкъ юрьген ёлдан юрь.Билим къазаны отсуз- оджакъсыз янар.Достсуз адам къанатсыз къуш.Яхшылыкъ яманлыкътан къуветлидир.Зенаат
Текст слайда:Къушнынъ да тувгъан ювасы бар.
Халкъ юрьген ёлдан юрь.
Билим къазаны отсуз- оджакъсыз янар.
Достсуз адам къанатсыз къуш.
Яхшылыкъ яманлыкътан къуветлидир.
Зенаат алтын билезликтир.


Слайд 12
Муреккеп джумлени тешкиль эткен адий джумлелер арасында ве, эм, амма, лякин, чюнки, исе, ёкъса, ки, я да,
Текст слайда:

Муреккеп джумлени тешкиль эткен адий джумлелер арасында ве, эм, амма, лякин, чюнки, исе, ёкъса, ки, я да, да (де), не багълайыджылардан бири ишлетилир.


Слайд 13
Трансформация(адий джумледен муреккеп джумле япмакъ ве грамматик негизлерини къайд этмек). Кунь батты. Денъизде рузгяр котерильди. Кузь мевсими
Текст слайда:

Трансформация(адий джумледен муреккеп джумле япмакъ ве грамматик негизлерини къайд этмек). Кунь батты. Денъизде рузгяр котерильди. Кузь мевсими кельди. Багъ-багъчаларда берекет джыйылды. Сарардылар багъчалар. Учып кетти турналар.


Слайд 14
С.71, 144 мешгъулиет.  Метинни окъунъыз.Муреккеп джумлелерни сечип язынъыз, схемаларны сызынъыз.
Текст слайда:

С.71, 144 мешгъулиет. Метинни окъунъыз.Муреккеп джумлелерни сечип язынъыз, схемаларны сызынъыз.


Слайд 15
Балалар тахтада корьген тезайтымны берабер айтайыкъ.- Къарчыгъа къаршында Къарылгъач къанаты Корюнген кузь куню Кемал, Керимни Кичкене коюнден
Текст слайда:

Балалар тахтада корьген тезайтымны берабер айтайыкъ.
- Къарчыгъа къаршында
Къарылгъач къанаты
Корюнген кузь куню
Кемал, Керимни Кичкене коюнден кетирип,
Къарылгъачгъа къаршында къалдырып кеткен.


Слайд 16
Суаллер:1.Джумле бу недир? 2.Адий ве муреккеп джумлелернинъ фаркъларыны анълатынъ .3.Муреккеп джумле теркибинде кельген адий джумлелер озь ара
Текст слайда:

Суаллер:

1.Джумле бу недир?

2.Адий ве муреккеп джумлелернинъ фаркъларыны анълатынъ .

3.Муреккеп джумле теркибинде кельген адий джумлелер озь ара насыл багъланалар?


Слайд 17
Эв вазифе: 1) эдебий эсерден 2-3 джумле язмакъ ве грамматик негизи къайд этмек. 2) с. 71, 145-
Текст слайда:

Эв вазифе: 1) эдебий эсерден 2-3 джумле язмакъ ве грамматик негизи къайд этмек. 2) с. 71, 145- мешгъулиет (ашагъыдаки берильген джумлелерни девам этип, муреккеп джумлелерни язынъыз).


Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть