Презентация, доклад на тему Саясий башкаруу системасы. Кагандыктын экиге жиктелиши.

Бектер эликтер (хан)Улуу каган Вазирлер «таянгу» кенешчи же хажип

Слайд 116.10.18
Саясий башкаруу системасы.
Кагандыктын экиге жиктелиши

16.10.18Саясий башкаруу системасы. Кагандыктын экиге жиктелиши

Слайд 2Бектер
эликтер (хан)
Улуу каган
Вазирлер
«таянгу» кенешчи же хажип


Бектер эликтер (хан)Улуу каган Вазирлер  «таянгу» кенешчи же хажип

Слайд 3Башкаруу аппараты
ХАЖИП – улуу кенешчи. Алар калайык менен каганды байланыштыруучу кызматты

аткарган.
«ЙАФГУ» (жабгы) – букара адамдардан чыгып, таасирдуу кызматка жеткен, хандан эки даражага томон турган кызматкер.
«БИТИГЧИ» - ордонун катчысы. (битиг-жазуу, китеп, кат маасин берген).
«КУШЧУ» - ан уулоо учун камылга коргон, алгыр куштарды таптап, даярдоону козомолдогон жетекчи.
«БУЙРУК» - келген меймандарды мартабаларына жараша кагандын катарына отургуза турган кызматкер.
«АШЧЫ» - тамак-аш жагын тейлоочу башкаруучу.
«АГЫЧЫ» - жибек кездемелерди сактаган казыначы.
Башкаруу аппаратыХАЖИП – улуу кенешчи. Алар калайык менен каганды байланыштыруучу кызматты аткарган.«ЙАФГУ» (жабгы) – букара адамдардан чыгып,

Слайд 4Куралуу күчтѳр
Су – армия
Черик - кошуун
Колбашчы- «субашы» деп

аталат. Аскерлердин негизги куралдары жаа, кылыч, найза болгон. куруна кындуу канжар да тагынышкан.
Куралуу күчтѳр Су – армия Черик - кошуун Колбашчы- «субашы» деп аталат. Аскерлердин негизги куралдары жаа, кылыч,

Слайд 5Караханийлердин жиктелиши
Чыгыш Караханийлер
Батыш Караханийлер
Баласагун
Кашкар
Озгон
Самарканд
1041-1041-жж Чыгыш жана

Батыш Караханийлерге жиктелген. 1070-ж эки тарап чек арасын такталып, биротоло экиге жиктелген.
Караханийлердин жиктелиши Чыгыш КараханийлерБатыш КараханийлерБаласагун Кашкар Озгон Самарканд 1041-1041-жж Чыгыш жана Батыш Караханийлерге жиктелген. 1070-ж эки тарап

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть