Презентация, доклад на тему Паскаль тілінің негізгі элементтері сабақ жоспары

Содержание

Сабактын максаты: Паскаль тілінің негізгі элементтерімен таныстыру. Функция мен өрнектерді Паскаль тілінде жазуға үйрету. Логикалык ойлау өрісін калыптастыру.Оқушылар білуі тиіс: Паскаль тілінін негізгі элементтерін, айнымалы мен типтерін. Функция мен өрнектердің жазылу ережелерін;Оқушылар меңгеруі тиіс: айнымалы мен

Слайд 1Паскаль тілінің негізгі элементтері

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Слайд 2Сабактын максаты:
Паскаль тілінің негізгі элементтерімен таныстыру.
Функция мен өрнектерді Паскаль

тілінде жазуға үйрету.
Логикалык ойлау өрісін калыптастыру.
Оқушылар білуі тиіс: Паскаль тілінін негізгі элементтерін, айнымалы мен типтерін. Функция мен өрнектердің жазылу ережелерін;
Оқушылар меңгеруі тиіс: айнымалы мен типтерін ажыратып, мысалдар келтіріп, функция мен өрнектерді жазылу ережелеріне сәйкес дұрыс жаза білуі керек.
Көрнекіліктер: ДК, проектор, экран, презентация

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Сабактын максаты: Паскаль тілінің негізгі элементтерімен таныстыру. Функция мен өрнектерді Паскаль тілінде жазуға үйрету. Логикалык ойлау өрісін

Слайд 3 Паскаль тілінін кандай арифметикалык функциялары белгілі?
Екі бүтін санды бөлгендегі

калдыкты аныктайтын функция калай аталады?
DIV функциясы нені аныктайды?
Қандай логикалык функцияларды білесіңдер?

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Паскаль тілінін кандай арифметикалык функциялары белгілі? Екі бүтін санды бөлгендегі калдыкты аныктайтын функция калай аталады? DIV

Слайд 4Функция мен кызметтерін сәйкестендір.

Функция мен кызметтерін сәйкестендір.

Слайд 5Паскаль тілінің программасы үш бөліктен тұрады: тақырып жолы, сипаттау бөлімі және

операторлар бөлімі.

Program Еsер;
Сипаттау бөлімі
begin
Операторлар бөлімі
еnd

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Паскаль тілінің программасы үш бөліктен тұрады: тақырып жолы, сипаттау бөлімі және операторлар бөлімі.Program Еsер;Сипаттау бөліміbeginОператорлар бөліміеndПаскаль тілінің

Слайд 6Ескерту:
Паскалъ тілінде программа жеке-жеке жолдармен жазылады. Программадагы азат жол, бос орын

саны өз қалауымызша болады. Бір қатарга бірнеше команда жазылады. Олар бір-бірінен нүктелі үтір арқылы ажыратылып жазылады.

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Ескерту:Паскалъ тілінде программа жеке-жеке жолдармен жазылады. Программадагы азат жол, бос орын саны өз қалауымызша болады. Бір қатарга

Слайд 7Паскаль тілінің объектілері
Паскаль тілінің объектілеріне «сан», «идентификатор», «тұрақты», «айнымалы», «функция» және

«өрнек» ұғымдары жатады.

Мәліметтердің карапайым түрлерін стандартты типтер деп атау калыптасқан. Паскаль тіліндегі стандартты типтер былай бөлінеді:

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Паскаль тілінің объектілеріПаскаль тілінің объектілеріне «сан», «идентификатор», «тұрақты», «айнымалы», «функция» және «өрнек» ұғымдары жатады.Мәліметтердің карапайым түрлерін стандартты

Слайд 8Паскаль тілінің негізгі элементтері

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Слайд 9Логикалык типтер (Вооleаn - деп көрсетіледі) екі мән кабылдайды 1 -

ақиқат (Truе), 0 - жалған (False). Логикалык немесе бульдік тип «ВООLEAN» сөзі аркылы өрнектеледі.

Логикалық амалдың үш түрі бар:
Аnd (логикалык «және»), ОR (логикалык «немесе»), NOD (логикалык «емес»).

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Логикалык типтер (Вооleаn - деп көрсетіледі) екі мән кабылдайды 1 - ақиқат (Truе), 0 - жалған (False).

Слайд 10ТRUE АND ТRUE = ТRUЕ

ТRUЕ OR ТRUЕ= ТRUЕ
ТRUЕ AND FALSE=FALSE ТRUЕ OR FALSE= ТRUЕ
FALSE AND ТRUЕ= FALSE FALSE OR ТRUЕ= ТRUЕ
FALSE AND FALSE= FALSE FALSE OR FALSE= FALSE

NOT ТRUЕ=FALSE
NOT FALSE= ТRUЕ

Паскаль тілінің негізгі элементтері

ТRUE АND ТRUE = ТRUЕ

Слайд 11Символдык типті сһаг деп белгілейді. Символдық шамалар апострофка алынған бір символды

ғана мән ретінде қабылдай алады. Мысалы: ‘а’‘х’ ‘п’.
var х: сhаr; х - айнымалысы тек символдарды ғана кабылдайтын типте тұр.
Мәндері сөз немесе сөйлем болатын айнымалынын типін string деп көрсетеді.
Мысалы: var х: string; х:= ‘мектеп’; деп жазуға болады.

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Символдык типті сһаг деп белгілейді. Символдық шамалар апострофка алынған бір символды ғана мән ретінде қабылдай алады. Мысалы:

Слайд 12Диапазондық немесе ауқымдық типте шама кабылдай алатын мәндердің алғашкысы мен сонғысы

арасына екі нүкте койып көрсетіледі.
Мысалы: арta=1..7; аі=1..31; jul= 1.. 12;

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Диапазондық немесе ауқымдық типте шама кабылдай алатын мәндердің алғашкысы мен сонғысы арасына екі нүкте койып көрсетіледі.Мысалы: арta=1..7;

Слайд 13Паскаль тілінің функциялары
Паскаль тілінде алдын ала программалары жасалып, стандартты модульге жинакталып,

қажет кезінде пайдалануға болатын нысандардың бірі - функциялар. Олар жиі кездесетін математикалық және басқа да функцияларды есептеу үшін колданылады. Стандартты функциялар функция аты және жакша ішінде көрсетілетін аргументтен тұрады.

Мысалы:

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Паскаль тілінің функцияларыПаскаль тілінде алдын ала программалары жасалып, стандартты модульге жинакталып, қажет кезінде пайдалануға болатын нысандардың бірі

Слайд 14Паскаль тілінің негізгі элементтері

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Слайд 15Паскаль тілінің өрнектері
Паскальда өрнектердің үш типі бар: арифметикалық (ол өзінше бүтін,

нақты болып бөлінеді), логикалық және символдық.

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Паскаль тілінің өрнектеріПаскальда өрнектердің үш типі бар: арифметикалық (ол өзінше бүтін, нақты болып бөлінеді), логикалық және символдық.Паскаль

Слайд 16Арифметикалык өрнек. Арифметикалык амалдардың таңбаларымен біріктірілген ай- нымалылардын, функциялардың, тұрактылардың жиынтығын

арифметикалык өрнек деп айтады. Өрнектерді есептеу барысында амалдардың орындалу реті жакшалармен көрсе- тіледі.
Өрнектер Паскаль тілінде төмендегідей жазылады:

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Арифметикалык өрнек. Арифметикалык амалдардың таңбаларымен біріктірілген ай- нымалылардын, функциялардың, тұрактылардың жиынтығын арифметикалык өрнек деп айтады. Өрнектерді есептеу

Слайд 17Логикалық өрнектер.
Логикалык өрнек нәтижесі «ақиқат» немесе «жалған» болады.
Логикалык өрнек логикалық тұрақтыдан

(сан немесе сөз), логикалық айнымалылардан (кез келген атаулар), қатынас бегілер (>, <,>=,< =, =, < >) мен логикалык амалдардан (not, аnd, оr), жакшалардан тұрады. Логикалык амал мына ретпен аткарылады: 1-nоt, 2-аnd, 3-or.
Сол сияқты
А<10 аnd В< 10 дұрыс емес.
(А<10) аnd (В< 10) дұрыс.

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Логикалық өрнектер.Логикалык өрнек нәтижесі «ақиқат» немесе «жалған» болады.Логикалык өрнек логикалық тұрақтыдан (сан немесе сөз), логикалық айнымалылардан (кез

Слайд 18Символдық өрнектер. Бұл өрнектерге - сһаr, string, text типті шамалар жатады.

Мысалы:
‘а’, ‘к' - символдық тұрақты
а:= ‘Ә’ - символдык айнымалы, а: сһаr;
‘мектеп’ – жолдық тұракты
а:= ‘мектеп’ - жолдык айнымалы. а: string;

Паскаль тілінің негізгі элементтері

Символдық өрнектер. Бұл өрнектерге - сһаr, string, text типті шамалар жатады. Мысалы:‘а’, ‘к' - символдық тұрақтыа:= ‘Ә’

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть