Презентация, доклад по родному языку на тему Сан ады 3 класс

Презентация по родному языку на тему Сан ады 3 класс, предмет презентации: Детские презентации. Этот материал в формате pptx (PowerPoint) содержит 19 слайдов, для просмотра воспользуйтесь проигрывателем. Презентацию на заданную тему можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

3-кү класстың Тыва дылга «Сан ады»-деп темага ажык кичээл.

Тургускан:Эге класстар башкызы Хертек Д.Х.


Слайд 2
Текст слайда:

Кичээлдиң темазы : Сан ады..
Кичээлдиң хевири : Чаа билиглерни чедип алыры.
Сорулгазы:
1.Ѳѳредилгелиг : Сан адының ужур- утказы болгаш айтырыглары –биле таныштырар. Сан адынын чүве ады –биле кады холбаазын билиндирер. . 2.Сайзырадылгалыг Ѳѳренип турар чүүлдерин сайгарып, деңнеп, туңнеп билиринге оларның иштинден кол болгаш чугула чүүлдерни тып, тайылбырлаарынга ѳѳреникчилерни чаңчыктырар
3.Кижизидилгелиг : Кичээл үезинде бот-боттарын дыннап билирин, корум-чурумну тудуп билиринге кижизидер. Тѳрээн чуртунга ынакшылын хайныктырар. Номчулга болгаш билиглерже чүтклүн хайныктырар болгаш долгандыр турар бойдусту камгалаарын,чараш чүүлдерге ынакшылын, кээргел сеткилин оттурар.
 Слайд 3
Текст слайда:

тып

бодан

сагын

диле

шене

часпа

номчу

бижи


Слайд 4
Текст слайда:


Кичээлдин чалбырыы.


Слайд 5
Текст слайда:

Дүрүм ; Чүвелернин ылгавырлыг демдектерин көргүзер кандыг? чүлүг ? деп айтырыгларга харыылатыннар чугаа кезээн демдек ады дээр бис.
Чижээ : Ак саазын,ажыг суг,семис мал.Найыралдыг эжишкилер.

КАТАПТААШКЫН


Слайд 6
Текст слайда:

Дорт алышкы
Дорт чузуннуг


Слайд 11
Текст слайда:

Алдын теректин
адыры он ийи.
Унген бурузу-
үш чус алдан беш.


Слайд 12
Текст слайда:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Чыл

365 хонук


Слайд 13
Текст слайда:

ϴске эртем – биле холбаа: математика, номчулга

ϴске э: математика, номчулга


Слайд 14
Текст слайда:

Дүрүм.

Ном –биле ажыл. Мергежилге 258 арын 99.


Слайд 15
Текст слайда:

«Скакалка»
ϴру халып шураар бис.
ϴөрлежип ойнаар бис.
Чаңгыс буттап халыыр сен.
Чанымга кел ойнаар бис.
Роза, шеңне, мак, василек,
Рома, Мерген, Долума
Таптыг шура мурнуңче
Далаш чокка кыдыынче
Ийи будуң ийи денге
Будуң солу, бодуң сана.

Физминутка.


Слайд 16
Текст слайда:

Чуве ады Кым ?Чуу?

Демдек ады
Кандыг?

Бызаа
Демир
Чаашкын

Сарыг
Байлак
Быжыг


Слайд 17
Текст слайда:


Кандыг ? Чуу ? Каш ?-деп айтырыгларга харыылаттыннар состерни аай-ланар.

Чус акшанын орнунга ,чус эштиг чору.

Состер –биле ажыл.


Слайд 18
Текст слайда:

Бодуңну үнеле.

Чедир билбедим. дуза херек


Билбедим..

Билип алдым


Слайд 19
Текст слайда:

Четтирдивис .


Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть