Презентация, доклад по татарскому языку Сүз төзелеше

Содержание

Дәресебезнең максаты:Сүз ясалышы турында белем-күнекмәләрне ныгыту, тирәнәйтү; Кушымча төрләрен дөрес куллана белергә өйрәтү. Балаларның фикерләү һәм белем дәрәҗәсен үстерүне дәвам итү;Табигатькә сакчыл караш тәрбияләү;

Слайд 1Дәреснең темасы:
Сүз ясалышы бүлеген кабатлау

Дәреснең темасы:Сүз ясалышы бүлеген кабатлау

Слайд 2Дәресебезнең максаты:
Сүз ясалышы турында белем-күнекмәләрне ныгыту, тирәнәйтү;
Кушымча төрләрен дөрес куллана

белергә өйрәтү. Балаларның фикерләү һәм белем дәрәҗәсен үстерүне дәвам итү;
Табигатькә сакчыл караш тәрбияләү;
Дәресебезнең максаты:Сүз ясалышы турында белем-күнекмәләрне ныгыту, тирәнәйтү; Кушымча төрләрен дөрес куллана белергә өйрәтү. Балаларның фикерләү һәм белем

Слайд 3Матур язу күнегүе
Дус ... (лык) таш коймадан ныграк.
Дус ... (ны) табу

җиңел, саклавы авыр.
Баш ... (ыңда) белем аз булса, аягыңа авырлык күп килә.
Сүз ... (дә) тору – зур ... (лык), сүз ... (дә) тормау – хур ... (лык).
Үз ана ... (сын) зур ... (лаган) кеше анасын хур ... (ламас).

Матур язу күнегүеДус ... (лык) таш коймадан ныграк.Дус ... (ны) табу җиңел, саклавы авыр.Баш ... (ыңда) белем

Слайд 4Сорауларга җаваплар
Сүзнең мәгънәле кисәкләре дип нәрсәгә әйтәбез? Сүзләр ничә мәгънәле кисәктән

тора.
Тамыр сүз дип нәрсәгә әйтәбез?
Бер тамырдан ясалган сүзләр нәрсә дип атала?
Кушымча дип нәрсәгә әйтәбез?
Кушымчаларның нинди төрләрен беләсез?
Сорауларга җавапларСүзнең мәгънәле кисәкләре дип нәрсәгә әйтәбез? Сүзләр ничә мәгънәле кисәктән тора.Тамыр сүз дип нәрсәгә әйтәбез?Бер тамырдан

Слайд 5Кайсы сүзләр иҗекләргә, кайсылары мәгънәле кисәкләргә бүленгәннәр?
ки-лер-ләр, кил-ер-ләр, кү-ңел-ле, күңел-ле,
кы-зым,

кыз-ым, у-лы-быз, ул-ыбыз, кө-ле-
гез, көл-егез.

Кайсы сүзләр иҗекләргә, кайсылары мәгънәле кисәкләргә бүленгәннәр?ки-лер-ләр, кил-ер-ләр, кү-ңел-ле, күңел-ле, кы-зым, кыз-ым, у-лы-быз, ул-ыбыз, кө-ле-гез, көл-егез.

Слайд 7Сүзләрне шартлы билгеләр белән билгеләп, дәфтәрләрегезгә языгыз.
Бакчачылык, милләттәшләребез, зуррак, киләбез, аучылар,

татарча, сабырлык,әбием, уйлы, уйсыз, уйла, күзлекләрне,
Сүзләрне шартлы билгеләр белән билгеләп, дәфтәрләрегезгә языгыз.Бакчачылык, милләттәшләребез, зуррак, киләбез, аучылар, татарча, сабырлык,әбием, уйлы, уйсыз, уйла, күзлекләрне,

Слайд 8Ял итәбез

Ял итәбез

Слайд 9Тест
1.Сүзләрнең мәгънәле кисәкләргә дөрес бүленешен күрсәт:
а) кай-та-лар сү-зем-не
ә) кит-ә-сез

эш-лә-гән
2.Мәгънәле кисәкләргә дөрес бүленмәгән сүзләрне күрсәт:
а) са-бын са-тып са-ры-рак
ә) кар-лар сөз-геч-кә яшь-лек
3.Ясагыч кушымчалары булган сүзләрне күрсәт:
а) белгеч юлдаш йонлач
ә) мәктәпкә яшьрәк балалар
Тест1.Сүзләрнең мәгънәле кисәкләргә дөрес бүленешен күрсәт: а) кай-та-лар сү-зем-не ә) кит-ә-сез эш-лә-гән 2.Мәгънәле кисәкләргә дөрес бүленмәгән сүзләрне

Слайд 104.Бәйләгеч кушымчалары булган сүзләрне күрсәт:
а) бәйрәмнәр, биегрәк, килмәде
ә) һәйкәлнең,

күрделәр, иптәшеңнән
5.Модальлек кушымчалары булган сүзләрне күрсәт:
а) кызгылт, дускай ,күлләр
ә) матурлык, сүзчән ,сердәш
6.Дуслык сүзенең нигезе нинди ?
а) тамыр
ә) ясалма

4.Бәйләгеч кушымчалары булган сүзләрне күрсәт: а) бәйрәмнәр, биегрәк, килмәде ә) һәйкәлнең, күрделәр, иптәшеңнән 5.Модальлек кушымчалары булган сүзләрне

Слайд 117.Тамырдаш сүзләрне күрсәт:
а) кешелек, кешелекле ,кешелексезлек
ә) җырлы, җырсыз, җырчы


8.Парлы сүзләр ничек языла
а) кушылып
ә) аерым
б)сызыкча аша языла

7.Тамырдаш сүзләрне күрсәт: а) кешелек, кешелекле ,кешелексезлек ә) җырлы, җырсыз, җырчы 8.Парлы сүзләр ничек язылаа) кушылыпә) аерымб)сызыкча

Слайд 12Тест җаваплары
1.ә) кит-ә-сез эш-лә-гән
2.а) са-бын са-тып са-ры-рак
3.а) белгеч, юлдаш

,йонлач
4.ә) һәйкәлнең, күрделәр, иптәшеңнән
5.а) кызгылт, дускай ,күлләр
6.ә) ясалма
7.а) кешелек, кешелекле, кешелексезлек
8.б)сызыкча аша языла

Тест җаваплары1.ә) кит-ә-сез эш-лә-гән 2.а) са-бын са-тып са-ры-рак 3.а) белгеч, юлдаш ,йонлач 4.ә) һәйкәлнең, күрделәр, иптәшеңнән 5.а)

Слайд 13Җавабыңны тикшер
Тамыр оо

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
Ясалма о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
Кушма о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
Парлы о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
Тезмә о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
Кыскартылма о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Җавабыңны тикшерТамыр         оо о о о о о о

Слайд 15Өйгә эш
323 нче күнегү, 153 бит

Өйгә эш323 нче күнегү, 153 бит

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть