Презентация, доклад по правознавству на тему Правоотношения

Елементи складу правовідносин

Слайд 1Правовідносини
Суспільні відносини, які регулюються нормами права, називають
правовідносинами.

ПравовідносиниСуспільні відносини, які регулюються нормами права, називаютьправовідносинами.

Слайд 3Елементи складу правовідносин

Елементи складу правовідносин

Слайд 4Учасники правовідносин
Учасників правовідносин прийнято називати суб’єктами правовідносин.
Фізичні особи (Учасниками правовідносин передусім

можуть бути люди —
громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, — усіх їх називають фізичними особами, тобто особами,
які існують фізично)
Юридичні особи (організації, створені й зареєстровані в установленому
законом порядку)
Учасники правовідносинУчасників правовідносин прийнято називати суб’єктами правовідносин.Фізичні особи (Учасниками правовідносин передусім можуть бути люди —громадяни України, громадяни

Слайд 5Юридичні особи мають певні ознаки:
1) наявність власного відокремленого майна;
2) можливість від

власного імені набувати й здійснювати юридичні права та обов’язки;
3) можливість відповідати власним майном за своїми зобов’язаннями;
4) можливість бути позивачем або відповідачем у суді.
Юридичні особи мають певні ознаки:1) наявність власного відокремленого майна;2) можливість від власного імені набувати й здійснювати юридичні

Слайд 6Правосуб’єктність — здатність фізичних та юридичних осіб у встановленому порядку бути

суб’єктами правовідносин (суб’єктами права),
мати юридичні права й обов’язки.

Компетенція — сукупністю прав та обов’язків, які надаються
юридичній особі для виконання її функцій.

Правосуб’єктність — здатність фізичних та юридичних осіб у встановленому порядку бути суб’єктами правовідносин (суб’єктами права),мати юридичні права

Слайд 7Правоздатність — здатність особи мати визначені законом права й обов’язки, брати

участь у правовідносинах

Особа набуває правоздатність із моменту народження. Сучасне законодавство не передбачає існування людини, позбавленої правоздатності.

АЛЕ Залежно від галузі правоздатність у ній може наставати в різному віці — так, учасником трудових правовідносин може бути особа
не раніше 14 років. Окремі особи мають також спеціальну правоздатність-наприклад, судді, депутати, державні службовці, правоохоронці тощо.

Правоздатність — здатність особи мати визначені законом права й обов’язки, брати участь у правовідносинахОсоба набуває правоздатність із

Слайд 8Дієздатність — можливість особи своїми діями створювати,змінювати, припиняти права й обов’язки.
Обсяг

дієздатності значною мірою залежить від віку особи, повна дієздатність настає з 18 років.
Законодавством також передбачена можливість надання повної дієздатності в більш ранньому віці.
Дієздатність — можливість особи своїми діями створювати,змінювати, припиняти права й обов’язки.Обсяг дієздатності значною мірою залежить від віку

Слайд 9Деліктоздатність (від латин. delictum — провина, проступок) — це здатність особи

нести відповідальність за скоєні нею правопорушення

Вік можливого притягнення до відповідальності залежить від виду скоєного правопорушення

Деліктоздатність (від латин. delictum — провина, проступок) — це здатність особи нести відповідальність за скоєні нею правопорушенняВік

Слайд 10Матеріальні або нематеріальні блага
Об’єктом правовідносин є матеріальні або нематеріальні блага,
з приводу

яких виникають правовідносини.
Об’єкти правовідносин надзвичайно різноманітні. Це не лише різні речі, гроші, послуги.
Об’єктами правовідносин можуть бути результати творчої, інтелектуальної діяльності людини, інформація тощо.
Матеріальні або нематеріальні благаОб’єктом правовідносин є матеріальні або нематеріальні блага,з приводу яких виникають правовідносини.Об’єкти правовідносин надзвичайно різноманітні.

Слайд 11Юридичні факти (Життєві обставини, які породжують, змінюють або припиняють правовідносини, називають

юридичними фактами)
Юридичні факти (Життєві обставини, які породжують, змінюють або припиняють правовідносини, називають юридичними фактами)

Слайд 12Підсумки

Підсумки

Слайд 13Домашнє завдання
Опрацювати параграф 7-8. питання 6 письмово

Домашнє завданняОпрацювати параграф 7-8. питання 6 письмово

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть