Презентация, доклад по информатике на тему Məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması qaydaları

Презентация по информатике на тему Məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması qaydaları, предмет презентации: Информатика. Этот материал в формате pptx (PowerPoint) содержит 42 слайдов, для просмотра воспользуйтесь проигрывателем. Презентацию на заданную тему можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

*

Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması QAYDALARI


Слайд 2
Текст слайда:

*

Məktəbdaxili qiymətləndirmə


Слайд 3
Текст слайда:

*

Qiymətləndirmə növlərinin qarşılıqlı vəziyyəti


Слайд 4
Текст слайда:

*

Məqsədlər

Şagird
nailiyyətlərinin
Qiymətləndirilməsi

Kurikulum üzrə
Qiymətləndirmə

Yekun
qiymətləndirmə

diaqnostik

formativ

summativ

Təhsilin
idarəetmə
Orqanlari
Tərəfindən
Standartlara
uyğunluq
Səviyyəsini
ölçmək,
Yoxlamaq
məqsədi

Təhsil pillələri
Üzrə:
Əsas
və orta
təhsil üzrə
Buraxılış
imtahanları
Слайд 5
Текст слайда:

*


Şagird
nailiyyətlərinin
Qiymətləndirilməsi


Слайд 6
Текст слайда:

*

Diaqonostik qiymətləndirmənin məqsədi (DQ)

Şagird sinfi və ya məktəbi dəyişdikdə,digər zəruri hallarda şagird haqqında məlumat toplamaq
Şagirdə fərdi yanaşmanı təmin etmək.
Bilik və bacarıqların ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək
Strategiyanı müəyyən etmək.

DQ müəllim
tərəfindən
aparılır


Слайд 7
Текст слайда:

*

Formativ qiymətləndirmənin(FQ) məqsədi

Dərs ili ərzində şagirdin irəliləmə və geriləmə tempini izləmək
Qarşıya çıxan problemləri aradan qaldırmaq
Düzgün istiqamətləndirmək
Tədris prosesini tənzimləmək
Şagirdın ehtiyacını öyrənmək və ona lazımi kömək etmək


Слайд 8
Текст слайда:

*

Summativ qiymətləndirmənin(SQ) məqsədi

Summativ qiymətləndirmə (SQ) müəyyən mərhələyə(bəhs və ya bölmənın,yarımilin sonunda)yekun vurmaqla,qiymətləndirmə standartlarının səviyyəsində hazırlanmış vasitələrlə ŞNS(şagird nailiyyətlərinin səviyyəsini) ölçmək məqsədı ilə həyata keçirilir.


Слайд 9
Текст слайда:

*

Diqqət

Diaqnostik (DQ)və Formativ qiymətləndirmə(FQ) Jurnala qeyd olunmur.
Formativ qiymətləndirmə yalnız şagirdin məktəbli kitabçasında,müəllimin şəxsi qeydlərində öz əksini tapır və şagird qovluğunda –PORTFOLİO-bir il ərzində saxlanılır və ilin sonunda şagirdə təhvil verilir.

SQ-nin nəticələri rəsmidir və keçirildiyi tarixlə JURNALDA qeyd olunur.
Слайд 10
Текст слайда:

*

Qiymətləndirmənin ən vacib mərhələsi SQ-dir.

Aşağıdakı sxemə diqqət edin.


Слайд 11
Текст слайда:

*

KSQ

Kiçik summativ qiymətləndirmə bəhs və bölmələrin sonunda ALTI HƏFTƏdən gec olmayaraq müəllim tərəfindən aparılır
KSQ keçirildiyi gün dərsdə iştirak etməyən şagirdin sinif jurnalında adının qarşısındakı xana diaqonalla iki hissəyə ayrılır.
Surətdə “q” yazılır,məxrəci boş qalır
Müəllim həmin şagirdlə növbəti 2 həftə ərzində KSQ aparır və nəticəni məxrəcdə qeyd edir


q


q

4
Слайд 12
Текст слайда:

*

BSQ

BSQ yarımilin sonunda məktəb rəhbərliyinin iştirakı ilə fənni tədris edən müəllim tərəfindən keçirilir.
BSQ nəticələrinə görə ən çoxu 3 fənndən qeyri-kafi qiymət alan II-VIII və X sinif şagirdləri mövcud qaydalara əsasən yay tapşırıgı alır.
Bu zaman ən azı bir fənndən q-kafi qiymət alan təkrar sinifdə qalır.

IX və XI siniflərdə bu məsələlər “Ümumtəhsil məktəblərində buraxılış imtahanları haqqında Qaydalar”ın 27,28 və 29-cu bəndləri ilə tənzimlənir


Слайд 13
Текст слайда:

*

Materialların hazırlanması

KSQ vasitələri (test və yaxud digər nəzəri suallar)fənni tədris edən müəllim tərəfindən hazirlanır

BSQ vasitələri (test və yaxud digər nəzəri suallar) məktəb rəhbərliyinin təşkil etdiyi xüsusi komissiya tərəfindən hazırlanır.
Bu materillar dərs ili ərzində bir dəfə istifadə olunur
Növbəti dərs ilində istifadə etmək məqsədi ilə məktəb test bankına daxil edilir


Слайд 14
Текст слайда:

*

Tapşırıqların sayı və qiymət şkalası arasında əlaqə

1%-9% düzgün cavab “1”
10%-19% düzgün cavab “2”
20%-49% düzgün cavab “3”
50%-79% düzgün cavab “4”
80%-100% düzgün cavab “5”
SQ-nin nəticələri beş ballıq qiymət şkalası üzrə (1,2,3,4,5)


Слайд 15
Текст слайда:

*

Yarımillik qiymət

Yarımillik qiymət KSQ-nın 40%-i ilə BSQ-nin 60%-nin cəminə bərabərdir.

KSQ
40%

BSQ
60%


YQСлайд 16
Текст слайда:

*

KSQ necə tapılır? Yarımil ərzində aparılmiş KSQ-in ədədi ortasıKSQ=

ksq1+ksq2+......+ksqn

n


Слайд 17
Текст слайда:

*

Bəs yarımillik qiymət necə tapılır?


YQ=

ksq1+ksq2+......+ksqn

n

40

100

+

BSQ

60

100


×


×


Слайд 18
Текст слайда:

*

İllik qiymət aşağıdakı qaydada tapılır:İllik qiymət=

Y1

Y2

+

2


Слайд 19
Текст слайда:

*

Nümunə göstərək 1-ci yarımil

Fərz edək ki,sagird 1-ci yarmil ərzində aparılmış üç KSQ –də aşağıdakı qiymətləri almışdır.Yəni
ksq1=“3”
ksq2=“3”
ksq3=“4”
Fərz edək ki,həmin şagird BSQ-də 3 almışdır.Yəni
BSQ=“3”
Onda Y1=


Nəticə yuvarlaqlaşdirma vasitəsi ilə həyata keçirilir
Baxdığımız nümunədə 3,1=“3” götürülür.

3+3+4

3

40

100

+

3

60

100

=

3,1


Слайд 20
Текст слайда:

*

2-ci yarımil

Fərz edək ki,şagirdin qiymətləri:
ksq1=“2”
ksq2=“3”
ksq3=“3”
BSQ=“3”
Analoji olaraq düsturu tətbiq etsək Y2=2,8 alarıq
Y2=2,8=“3” qəbul edərik


Слайд 21
Текст слайда:

*

illik qiymət

Y1=3,1=“3” qəbul edərik
Y2=2,8=“3” qəbul edərik

İllik qiymət=


Illik qiymət onluq kəsr şəklində olduqda yuvarlaqlaşdirıb tam ədəd almaq lazımdır

3

+

3

2

=

3


Слайд 22
Текст слайда:


Nəticələr

KSQ və BSQ-nin nəticələri,həmçinin yarımil və illik qiymətlər haqqinda valideynə məlumat verilir.
BSQ-nin və YQ-nin nəticələri və şagird haqqında məktəb psixoloqunun qeydləri şagirdin şəxsi işində öz əksini tapır


Слайд 23
Текст слайда:

Formativ qiymətləndirmə

Formativ qiymətləndirmə rəsmi qiymətləndirmə
deyil. Şagirdin təlim fəaliyyətini izləməklə onun
təlim nəticələrinə nail olmasını tənzimləyir.
Formativ qiymətləndirmənin nəticələri
rəqəmlərlə deyil, sözlə ifadə olunur və nəticədə
şagird qiymət almaq üçün deyil, yaxşı nəticə göstərmək üçün çalışır.

*


Слайд 24
Текст слайда:

Formativ qiymətləndirmə jurnalı

Formativ qiymətləndirmə jurnalı sinif və fənn müəllimləri tərəfindən şagirdlərin gündəlik fəaliyyətini meyarlar üzrə izləyərək qeydiyyatın aparılması üçün nəzərdə tutulur.
Jurnal müəllimin istifadəsinə verilməzdən əvvəl məktəb və ya sinif rəhbərliyi tərəfindən tədris planına görə ayrı-ayrı fənlərə ayrılan səhifələrin sayı müəyyənləşdirilir;

*


Слайд 25
Текст слайда:

Summativ qiymətləndirməyə ayrılan saatlar bu hesablamada nəzərə alınmır;

Birinci səhifənin sol hissəsində “Şagirdlərin soyadı və adı” yazılmış vərəqdə şagirdlərin siyahısı yazılır və bütün fənlər üçün istifadə olunur;

Keçirilən dərslərin tarixini yazmaq üçün jurnalın sol səhifəsi 5 sütuna bölünüb.

*


Слайд 26
Текст слайда:

Jurnalın sağ səhifəsindəki cədvəldə mövzunun adı, şagirdin fəaliyyətini davamlı izləmək üçün müəllim tərəfindən müəyyən edilmiş standartlar və həmin standartlar əsasında meyarlar və müşahidə aparmaq üçünistifadə edilən qiymətləndirmə üsulu və vasitə-sinin adı yazılır. Bir dərs müddətində müəllim şagirdin fəaliyyəti barədəki qeydləri onun soyadı və adının qarşısında sözlə yazır. Məsələn, yuxarıda verilən cədvələ uyğun olaraq, mətni ifadəli oxuduğu halda, mətndəki əsas fikrə sərbəst münasibət bildirə bilməyən şagird barədə qeydləri qısa şəkildə aşağıdakı kimi yazmaq olar: ifadəli oxuyur, əsas
fikrə sərbəst münasibət bildirə bilmir.

*


Слайд 27
Текст слайда:

Hər iki meyar üzrə fəaliyyəti qənaətbəxş olan şagird haqqında belə yazmaq olar: ifadəli oxuyur və mətndəki əsas fikrə sərbəst münasibət bildirir.
Formativ qiymətləndirmə nəticələri yalnız sözlə ifadə olunur, rəqəm və simvollardan istifadə olunmur;
Hər dərsdə bütün şagirdlərin adının qarşısında qeydlərin olması mütləq deyil. Bu, müəllimin təlim strategiyasına uyğun olaraq həyata keçirilir.

*


Слайд 28
Текст слайда:

Nümunəvi dərs Şagirdlərin riyazi biliklərə yiyələnməsi

Yeni kurikulum təhsil sistemi şagirdlərin işləmə vərdişlərini, onların bir-birinin fikirlərinə hörmətlə yanaşma və bir-birini eşitmə tərzini aşılayır. Şagirdlər birgə qrup halında işləməyi çox sevirlər. Bu təhsil sisteminin, təhsilin yeniləşməsi və eyni zamanda şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşma-sında mühüm rol oynayır, şagirdlərin peşəyönümlü və şəxsiyyətyönümlü amillərin inkişafına əsas təkan verir.Şagirdlərdə birgə yanaşma, məntiqi yanaşma aşılayır.

*


Слайд 29
Текст слайда:

Şagirdlər qruplar şəklində işləməyi çox xoşlayırlar. Qrup şəklində onlar özlərini çox sərbəst və çalışmala
ra yanaşma xüsusiyyətlərini üzə çıxarırlar. Şagirdlərin məlumatlar toplamağı onların dünyagörüşünü artırır və yaradıcılıq fəaliyyətini genişləndirir.
Riyaziyyat ( V sinif)
Mövzu: Natural ədədlər çoxluğunda tənliklərin həlli.
Standart: 2.1.1. Dəyişənlərin və natural ədədlərin köməyi ilə
Sadə cəbri ifadələr və tənliklər.
Məqsəd:
- Sadə tənlikləri həll edir.

*


Слайд 30
Текст слайда:

- tənliyin sağ və sol tərəfləri ifadə etmək fikrini ayırır.
sadə məsələləri tənlik qurmaqla həll edir.
İnteqrasiya: Azərbaycan dili
İş forması: Böyük və kiçik qruplar.
İş üsulu: Beyin həmləsi, müzakirə.
Resurs: Dərslik, işçi vərəəqləri.
Dərsə başlamazdan əvvəl lövhədə BİBO cədvəli çəkirəm.
Dərsin gedişi:
1. Motivasiya. Problemin qoyulması.
Mən sinfə müraciət edirəm: - Tənlik haqqında nə bilirsiniz?

*


Слайд 31
Текст слайда:

Bütün fikirlər cədvəldə “Bildiklərimiz” sualı altında yazılır. Cədvəlin orta qrafasını doldurmaq üçün növbəti sualı verirəm.
Tənlik haqqında daha nələri bilmək istərdiniz?
Dərsin mövzusunu elan edirəm. “Tənliklərin həlli”
mövzusuna aid çalışmalar həll edirik.
Sonra mən “Öyrəndiklərimiz” qrafasını doldurmaq üçün sinfə köməkçi suallar verirəm.
Tənliyin hansı xassələrini bilirsiniz? Suallarda bütün sinif iştirak edir və 3-cü qrafanı doldururam.
Tədqiqatın aparılması:
Sinfi qruplara bölürüm . Hər qrupa iş vərəqləri paylayıram.

*


Слайд 32
Текст слайда:

İş vərəqi 1.
Tənliyi həll edin.
a) x+ 324=613 b) 300- x= 216
İş vərəqi 2.
Tənliyi həll edin.
a) x + 612= 728 b) 813- x = 613
İş vərəqi 3.
Tənliyi həll edin.
a) x+ 700= 900 b) 513- x= 200
İş vərəqi 4.
Tənliyi həll edin.
a) 628-x= 512 b) x+ 800= 10000

*


Слайд 33
Текст слайда:

İnformasiya mübadiləsi.
Hər bir qrupa lider seçirəm. Qrup liderləri qrupun
işini təqdim edir. Təqdimatlar yazı taxtasına asılır.
İnformasiyanın müzakirəsi.
Tədqiqatın nəticələrini şagirdlərlə müzakirə edirəm.
Sonra şagirdlərə suallar verirəm.
1. Cəm və toplananlardan biri məlum olduqda o biri toplanan necə tapılır?
2. Azalan və fərq məlum olduqda çıxılan necə tapılır?


*


Слайд 34
Текст слайда:

NƏTİCƏ VƏ ÜMUMİLƏŞDİRMƏ.
Diqqəti tədqiqat sualına yönəldərək şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirirəm.
YARADICI TƏTBİQETMƏ.
Mövzuya uyğun test tərtib edirəm, testlərin düzgün cavablarını yoxlayıram.
Ev tapşırıqları. Dərslikdən 1 – 3
Qiymətləndirmə: Qiymətləndirməni dərsin bütün mərhələsində aparıram.

*


Слайд 35
Текст слайда:*


Слайд 36
Текст слайда:

Fəal dərsin gedişatında istifadə olunan
bəzi üsullar.
1.Bibo cədvəli – bildiklərimiz- bilmək istəyirik – öyrəndiklərimiz.
2.Venndiaqramı – Kəsişən iki və daha artıq çevrə.
3. Karusel strategiyası – qruplar kağızı dəyişdirilir, 1-ci qrupdakı kağız bütün digər qruplardan keçərək, axırda özünə qayıdır.
4.İki hissəli gündəlik strategiya – vərəq şaquli xətlə iki yerə ayrılır.Sağ hissədə mövzudan sitat, solda isə sitatın şərhi verilir.


*


Слайд 37
Текст слайда:

5.Konseptual cədvəl – Vərəqin sol tərəfində, şaquli qrafada müqayisə edilərək obyektlər, üfüqi qrafalarda isə onların müqayisə olunacaq xüsusiyyətləri göstərilir.
6. Ziqzaq metodu – Eyni nömrəli iştirakçıları bir yerə toplamaq.
7.T – sxemlər – razıyam, etiraz edirəm – müzakirə zamanı müsbət – mənfi cavablar.
8.Semantik əlamətlərin təhlili - keçilmiş mövzu ilə yeni mövzu müzakirə edilir.

*


Слайд 38
Текст слайда:

9.Dəyirmi masa – vərəq qrupun daxilində dairə üzrə daim bir nəfərdən digərinə ötürülür.
10.İstiqamətləndirilmiş mühazirə - mövuyla bağlı istiqamətverici suallar yazılmış cədvəl.
11.İnsert Metodu – İşarələmə sistemindən istifadə etməklə mətnin kənarında qeydetmə.
12.Klaster ( Şaxələndirmə ) – fikirdən fikrin,mövzudan mövzunun yaranması, sözdən şaxələr ayrılır və yeni fikirlər yazılır.


*


Слайд 39
Текст слайда:

13.Beyin həmləsi – Əqli hücum.
14.Blum Taksonomiyası metodu – sorğu və möhkəmləndirmə zamanı istifadə olunan suallar.
15.İKT – dən informasiya kommunikasiya texnologiyalardan istifadə ( lazım gəlsə proyektordan da istifadə, keçmiş mövzuların təkrarı əsasında keçirilən kompyuterləşdirilmiş yoxlama )

*


Слайд 40
Текст слайда:

Məktəbli kitabçası Mövcud problemlər:

V sinifdə dərs deyən müəllimlər üçün keçirilən təlimlərin nəticələrini öyrənmək.
Formativ qiymətləndirmənin tam təfərrüatı ilə icra edilməməsi. ( holistik və analitik qiymət)
Formativ qiymətləndirmə təlim fəaliyyətini, yoxsa şagirdlərin yalnız davranışını qiymətləndirir?

*


Слайд 41
Текст слайда:

Formativ qiymətləndirmə jurnalının tam istifadə edilməməsi;

Valideynlərin maarifləndirilməməsi;

Summativ qiymətləndirmə vasitələrinin vahid prinsiplər əsasında tərtibi.*


Слайд 42
Текст слайда:

*


Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть