Презентация, доклад на тему Зерттеушілікті оқыту және дамыту негізі

Содержание

Кіріспе Ізденімпаздық іс-әрекет қазіргі әлемде белгілі бір аз ғана білікті ғылыми қызметкерлер тобына мамандалған қызмет ретінде емес, қайта жеке тұлғаның әр саладағы біліктілік жөніндегі, кең мағынада алғанда қазіргі адамның өмір сүру

Слайд 1 Астана қаласы Білім басқармасы

Зерттеушілік оқыту
технологиясы-құзыреттіліктерді қалыптастыру және
дамыту негізі

(әдістемелік

құрал)
Исабекова Арай Маулетқызы

Астана қаласы  Білім басқармасы Зерттеушілік оқыту технологиясы-құзыреттіліктерді қалыптастыру және дамыту негізі (әдістемелік құрал)Исабекова Арай Маулетқызы

Слайд 2Кіріспе
Ізденімпаздық іс-әрекет қазіргі әлемде белгілі

бір аз ғана білікті ғылыми қызметкерлер тобына мамандалған қызмет ретінде емес, қайта жеке тұлғаның әр саладағы біліктілік жөніндегі, кең мағынада алғанда қазіргі адамның өмір сүру бейнесінің бөлінбес сипаты ретінде қарастырылады. Қазіргі әлем өте күшті қозғалыста және өте тез өгеруде, осыған байланысты өзіндік бір белгілі қалыптасқан білім қорына сүйене отырып дамуды жүзеге асыру мүмкін емес. Қазіргі кезеннің адамы әркез ізденімпаздық, зерттеушілік белсенділігін көрсетуі қажет. Осыған орай, білім саласында оқытудың зерттеушілік әдістеріне көңіл бөлудің деңгейі өте жоғары.
Білім алушыны жаңа мәліметтерді іздестіруге қалай үйретуге болады? Оны проблеманы көре білуге, тұжырымдар жасауға, сұрақтар қоя алуға, бақылауға, эксперименттер жасауға, түсініктерге анықтама беруге қалай үйрету керек? Бұл сауалдар қазіргі оқу орындарының барлығына да өзекті. Біз ұсынып отырған әдістемелік құрал осындай күрделі мәселелерді шешуге жауап іздеуге арналған.
Білім берудегі көптеген зерттеушілік оқытудың қазіргі кезеңдегі технологиясы оқушылардың зерттеушілік тәжірибе мен жобалаудың бірқатар ғана нұсқаларын ескереді. Білім алушының өзіндік оқу ізденімпаздығын жүргізу мүмкіндігіне ие болған оқытушы өзі жалғастыра алады деп есептелінеді. Дегенмен іс жүзінде ізденісті қалай жүргізу керек екендігін білім алушыға үйретпесе және оның ізденімпаздық қабілеттерін дамытпаса оның зерттеушілік әрекетінен дым шықпасы сөзсіз.


2

Кіріспе      Ізденімпаздық іс-әрекет қазіргі әлемде белгілі бір аз ғана білікті ғылыми қызметкерлер

Слайд 3ПРОБЛЕМАНЫҢ ШЕШІМІН ТАБУ НЕМЕСЕ ӨЗІНДІК МЕНЕДЖМЕНТ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ:
Түрлі жағдаяттағы проблеманы анықтауға,

жауапты шешім қабылдауға, өз шешімінің нәтижесін бағалауға;
өз әрекетіне мақсат қоя білуге, оны жүзеге асыруға қажетті жағдайды анықтауға, ондағы жету процесін жоспарлауға және ұйымдастыруға;
өзіндік тұжырым жасауға, өзіндік бағалауға, өз әрекетін бағалауға;
түрлі жағдайда өзінің шамасын білуге;
қойылған міндетті орындауға, технология таңдай білуге мүмкіндік береді.
ПРОБЛЕМАНЫҢ ШЕШІМІН ТАБУ НЕМЕСЕ ӨЗІНДІК МЕНЕДЖМЕНТ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ:  Түрлі жағдаяттағы проблеманы анықтауға, жауапты шешім қабылдауға, өз шешімінің

Слайд 4Коммуникативтік құзыреттілік
Нақты өмірлік жағдаяттарда қазақ немесе басқа тілде ауызша және жазбаша

түрлі коммуникативтік құралдарды қолдануға;
коммуникативтік міндеттерді шешуде стиль мен жанрды таңдай білуге, қолдана білуге;
өзінің көзқарасын этикет нормаларына сәйкес жеткізуге;
өнімді өзара іс-қимылды, оның ішінде басқа да көзқарас пен бағыттарды ұстанатын өзге ұлт өкілдерімен қарым-қатынас диалогына түсе отырып, жанжалдық ахуалды шешуді жүзеге асыруға;
жалпы нәтижеге қол жеткізу үшін түрлі позициядағы адамдармен топта қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді.
Коммуникативтік құзыреттілік Нақты өмірлік жағдаяттарда қазақ немесе басқа тілде ауызша және жазбаша түрлі коммуникативтік құралдарды қолдануға; коммуникативтік

Слайд 5Зерттеу әрекетіне дайындау, оның зерттеушілік ізденіс білігі мен дағдыларын қалыптастыру қазіргі

білім беру ісінің маңызды міндеті болып есептеледі.

Оқушының танымдық өзгертушілік әрекеті зерттеушілік деп аталатын әдістің көмегімен жүзеге асырылады
Зерттеу әрекетіне дайындау, оның зерттеушілік ізденіс білігі мен дағдыларын қалыптастыру қазіргі білім беру ісінің маңызды міндеті болып

Слайд 6

- ақпарат іздеу

-белгісіздік күйдің нәтижесінде туындаған тынымсыздықты қанағаттандыруға бағытталған әрекет.

-зерттеушілік

әрекет - оқушы тұлғасын түгелдей қамтитын күрделі іс-әрекеттер жиынтығы.

Зерттеушілік әрекет

- ақпарат іздеу-белгісіздік күйдің нәтижесінде туындаған тынымсыздықты қанағаттандыруға бағытталған әрекет.-зерттеушілік әрекет - оқушы тұлғасын түгелдей қамтитын

Слайд 7 Жоба – “projectus” латын тілінен аударғанда «алдын ала» деген ұғымды береді.

Бірнеше мағынаны білдіреді: 1)белгілі бір объекті , затты жасау үшін қажетті құжаттар жиынтығы (есептер,сызбалар және т.б.) 2) белгілі бір құжаттың шамасын білдіретін алғашқы мәтіні, 3) белгілі бір ой-толғам немесе жоспар. Жобалаудың зертеуден айырмашығы – жобалау тәжірибеге бағдарланған. Жобаны жүзеге асырушы адам жаңаны ғана емес, өзінің алдында тұрған нақты проблеманы шешеді
Жоба – “projectus” латын тілінен аударғанда «алдын ала» деген

Слайд 8Зерттеушілік оқыту- баланың қоршаған ортаны тануының жаратылыс талпыныстарына негізделген білім беруге

деген ерекше қатынас.

Зерттеушілік оқытудың негізгі мақсаты- оқушының бойында адами мәдниеттің барлық саласында қажетті жаңа әрекеттерді жасау қабілеттерін өзбетінше және шығармашылықпен игере білуін қалыптастыру.
Зерттеушілік оқыту- баланың қоршаған ортаны тануының жаратылыс талпыныстарына негізделген білім беруге деген  ерекше қатынас.Зерттеушілік оқытудың негізгі

Слайд 9

Зерттеушілік әдебі негізінде ізденушілік белсенділігі, оқушының қоршаған ортасын зерттеуге деген талабы

жатыр. Зерттеушілік әдебінің басында оның ішкі биологиялық психикалық табиғи талабы тұрады.
Зерттеушілік әдебі негізінде ізденушілік белсенділігі, оқушының қоршаған ортасын зерттеуге деген талабы жатыр. Зерттеушілік әдебінің басында оның ішкі

Слайд 10Зерттеу жұмысының барлық кезеңдеріндегі негізгі күтілетін нәтиже – баланың жаңадан алған

білімін шығармашылықпен игеру қабілетін; алынған материалды өңдеу және зерттеушілік әдебінің дағдыларын дамыту. Оның кішкентай ғана зерттеу нәтижесін басқалармен шатастыруға болмайды.
Педагогикалық нәтиже – баланың қолдан жасаған макеті немесе суреті емес, оның өз бетінше алған ең құнды шығармашылық зерттеу жұмысы, жаңа білімі мен білігі, жай орындаушы ғана емес, анық шығармашыл психикалық жаңа көзқарасы.
Зерттеу жұмысының барлық кезеңдеріндегі негізгі күтілетін нәтиже – баланың жаңадан алған білімін шығармашылықпен игеру қабілетін; алынған материалды

Слайд 11Зерттеушілік әрекетінің жетекшісі төмендегі ережені сақтауы тиіс:
оқушыларды өз бетінше әрекет

етуге үйрету;
нақты нұсқаулардан гөрі баланың ұсынысына көңіл аудару;
талқылау кезінде баға беруге асықпау;
білім алу барысында балаларға көмектесу:
проблеманы өз бетінше шешу дағдыларын қалыптастыру;
пәндер мен құбылыстар арасындағы байланысты бақылау;
ақпаратты талдау, талқылау, жүйелеу, топтау және жинақтау;
өзіндік пікірін ешбір қорқынышсыз ұсыну.
Зерттеушілік әрекетінің жетекшісі төмендегі ережені сақтауы тиіс: оқушыларды өз бетінше әрекет етуге үйрету;нақты нұсқаулардан гөрі баланың ұсынысына

Слайд 12Оқушының зерттеу әрекеті процесін мынадай бірізділікте көруге болады:
Зерттеу проблемасы мен бағытын

анықтау;
Зерттеу тақырыбын таңдау (зерттеу міндеттерін анықтау);
Зерттеу әдістерін таңдау;
Зерттеуді жүргізу (ақпараттарды жинау және өңдеу, бақылау, эксперимент т.б.)
Алынған материалды талдау және тарату (алынған материалды белгілі ережелер мен тәсілдерді қолдана отырып, құру);
Қорытындылау. Есеп беруге дайындалу (негізгі түсініктерге анықтама беру, зерттеу нәтижелері бойынша хабарлама жасау т.б.);
Презентацияны жариялау (қорғау және сұрақтарға жауа беру);
Аяқталған жұмыс қорытындысын талқылау. Рефлексия.
Оқушының зерттеу әрекеті процесін мынадай бірізділікте көруге болады:Зерттеу проблемасы мен бағытын анықтау;Зерттеу тақырыбын таңдау (зерттеу міндеттерін анықтау);Зерттеу

Слайд 13Зерттеу әдістері

Зерттеу әдістері

Слайд 14
Зерттеу

Зерттеу

Слайд 15Баяндама
Сұрақтарға жауап
Зерттеу нәтижесін талқылау


БаяндамаСұрақтарға жауапЗерттеу нәтижесін талқылау

Слайд 16
Жоспар бойынша


Өз бетімен ойлану
Өзіне өзі сұрақ қою
Адамдардан сұрау
Кітаптан қарау
Интернетті

қарау
Бақылау жасау
Материал жинау
Қорытынды жасау
Презентация
Рефлекция
Жоспар бойыншаӨз бетімен ойлану Өзіне өзі сұрақ қоюАдамдардан сұрауКітаптан қарау Интернетті қарау Бақылау жасауМатериал жинауҚорытынды жасауПрезентацияРефлекция

Слайд 17Зерттеу мақсаты
Зерттеу мақсатын анықтау өзіне және өзгеге қойылатын сұраққа жауап

болып табылады.
Зерттеу міндеттері
Зерттеу міндеттері мақсатты нақтылауды көздейді. Егер мақсат жалпы бағыт көрсетсе, міндеттер негізгі қадамдарды сипаттайды
Зерттеу мақсаты Зерттеу мақсатын анықтау өзіне және өзгеге қойылатын сұраққа жауап болып табылады. Зерттеу міндеттеріЗерттеу міндеттері мақсатты

Слайд 18Проблема – бұл айқын емес, зерттеуге ғана бағытталған, проблемалық жағдаятқа байланысты

туындаған мәселе. Проблемалық белгілі бір шешімі болып табылатын мәселе емес, ол теориялық немесе практикалық болуы мүмкін.
Проблема – бұл айқын емес, зерттеуге ғана бағытталған, проблемалық жағдаятқа байланысты туындаған мәселе. Проблемалық белгілі бір шешімі

Слайд 19 Проблеманың түрлері
бірнеше бөліктен тұратын мозайкаға ұқсас проблема
бірнеше қабатты желе ұқсас проблема
ақшақарға

ұқсаған проблема
олимпиадалық сақинаға ұқсас проблема

піл туралы хикаяға ұқсаған проблема
Проблеманың түрлері бірнеше бөліктен тұратын мозайкаға ұқсас проблемабірнеше қабатты желе ұқсас проблемаақшақарға ұқсаған проблемаолимпиадалық сақинаға ұқсас

Слайд 20Болжам – логикалық дәлелденбеген, тәжірибемен нақтыланбаған алдын ала ойластырылған білім.
Болжам

деректі материалдармен сәйкес, зерттеуге бағыттайтын негіздеме болуы тиіс.
Болжам – логикалық дәлелденбеген, тәжірибемен нақтыланбаған алдын ала ойластырылған білім. Болжам деректі материалдармен сәйкес, зерттеуге бағыттайтын негіздеме

Слайд 21
Болжамды тексеру тәсілдерінің
екі тобы бар:

логика мен басқа теорияларға сүйенуді

көздейтін теориялық,

бақылау мен эксперимент арқылы тексеруді көздейтін эмпирикалық.
Болжамды тексеру тәсілдерінің екі тобы бар: логика мен басқа теорияларға сүйенуді көздейтін теориялық, бақылау мен эксперимент арқылы

Слайд 22Тақырыптардың түрлері
Фантастикалық:
планеталар таласы; қорғаныс қарулары;
адам қалай ұша алады.
Эмпирикалық:
тышқанның зияны; лимон

ағашын бөлмеде өсіру; балықтың қорегі не?
Теориялық:
менің тегім; кім блам; көз қалай көреді.

Тақырыптардың түрлері Фантастикалық:планеталар таласы; қорғаныс қарулары; адам қалай ұша алады.Эмпирикалық:тышқанның зияны; лимон ағашын бөлмеде өсіру; балықтың қорегі

Слайд 23Зерттеу тақырыбын таңдау- Баланы қызықтыратындай болуы тиіс
-Зерттеуге қатысушылар үшін шынайы

нәтижеге беріп, пайдалы болуы тиіс
- Қарапайым болуы тиіс
- Аз уақыт ішінде орындалатындай болуы
Зерттеу тақырыбын таңдау	- Баланы қызықтыратындай болуы тиіс -Зерттеуге қатысушылар үшін шынайы нәтижеге беріп, пайдалы болуы тиіс- Қарапайым

Слайд 24 Зерттеу аясын анықтау

Зерттеу аясын анықтау

Слайд 25Зерттеу түрлері
Теориялық
Эксперимент
Ақпарат іздеу және жинақтау

Зерттеу түрлері Теориялық Эксперимент Ақпарат іздеу және жинақтау

Слайд 26Зерттеу әдістерін таңдау

Зерттеу әдістерін таңдау

Слайд 27

Презентация (тұсау кесер) - бұл өзіндік зерттеу әрекетінің нәтижелерін қорғау, жария

ету.
Презентация (тұсау кесер) - бұл өзіндік зерттеу әрекетінің нәтижелерін қорғау, жария ету.

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть